Roxtec Transit Build™ je software poskytovaný jako služba (SaaS) podle schématu plateb za jednotlivá použití. Náklady jsou rozpočítávány na jednotlivé sestavy. Sestavou přitom může být loď, vrtná souprava nebo jakýkoli druh budovy, zpracovatelského provozu či elektrické rozvodny.

Jednoduché cenové schéma

Fakturace je zahajována automaticky po vytvoření skutečné sestavy přidáním otvorů v prostředí Roxtec Transit Build™. Počet nově přidávaných otvorů je vypočítáván a fakturován v měsíčních obdobích, přičemž faktury jsou zasílány na e-mailovou adresu, která byla uvedena při přechodu na placený účet. Každý otvor je účtován jako jednorázový náklad spadající do měsíce, kdy byl tento otvor vytvořen. Předplatné se neřídí smlouvou, která by byla uzavřena na určitou dobu, a nejsou potřebné žádné předem vynakládané investice.

Trvalý přístup

Platby jsou vám účtovány za každý otvor, který v systému zaregistrujete. Otvor je přitom definován jako prvek, který je součástí rozsáhlejšího řešení a který může být stlačován a utěsňován, přičemž jeden kabelový a potrubní průchod může zahrnovat i větší počet otvorů. Příklad: Průchod Roxtec 6x3 sestává ze tří otvorů. Platíte pouze jednorázově za každý přidaný otvor, ke kterému pak budete mít trvalý přístup během celého konstrukčního procesu. Během tohoto procesu se tedy můžete ke každému otvoru několikrát vrátit.

Při neomezeném počtu uživatelů

Zahrnut je také neomezený počet uživatelů aplikace Roxtec Transit Build™ určené pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android.

Mějte na paměti, že přenášení dat do vlastního systému Roxtec Transit Operate™ vyžaduje předchozí nastavení „dokončeného” stavu příslušné sestavy v nástroji Roxtec Transit Build™. Data vztahující se ke konkrétní sestavě budou stále dostupná, možnosti jejich úpravy a rozsah funkcí však již budou poněkud omezeny. Po dobu prvních 18 měsíců od vytvoření sestavy nebudou za používání nástroje Roxtec Transit Build™ účtovány žádné měsíční poplatky. Není-li však pro sestavu před koncem tohoto období nastaven „dokončený“ stav, bude až do nastavení tohoto stavu účtován měsíční poplatek ve výši 99 € s připočtením 0,7 € za každý další otvor po dosažení počtu 100 otvorů.