Roxtec Transit Build™ je software poskytovaný jako služba (SaaS) podle schématu plateb za jednotlivá použití. Náklady jsou rozpočítávány na jednotlivé sestavy. Sestavou přitom může být loď, vrtná souprava nebo jakýkoli druh budovy, zpracovatelského provozu či elektrické rozvodny.

Jednoduché cenové schéma

Období předplatného začíná automaticky běžet od data vytvoření první sestavy v systému Roxtec Transit Build™. Měsíčně vystavované faktury obsahující poplatky za předplatné jsou zasílány na fakturační adresu, kterou jste uvedli při potvrzování předplatného.

Zahrnuty jsou také neomezené počty uživatelů aplikace Roxtec Transit Build™ určené pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android.

V průběhu zvyšování počtu otvorů zaznamenaných v registru budou k základnímu cenovému balíčku přičítány další poplatky vztažené k počtu otvorů. Výpočet měsíčních nákladů se provádí vždy na konci měsíce, jelikož cena se bude lišit podle počtu registrovaných otvorů odpovídajících průchodům v systému.

Mějte na paměti, že přenášení dat do vlastního systému Roxtec Transit Operate™ vyžaduje předchozí nastavení „dokončeného” stavu příslušné sestavy v nástroji Roxtec Transit Build™. Data vztahující se ke konkrétní sestavě budou stále dostupná, možnosti jejich úpravy a rozsah funkcí však již budou poněkud omezeny. Od tohoto okamžiku již nebudou žádné poplatky za předplatné.