1. Software
  2. Roxtec Transit Build™
  3. Jak to funguje

Jak to funguje

Toto je systém Roxtec Transit Build™ v akci.

Prostřednictvím předváděcího videa se můžete seznámit s vlastnostmi systému Roxtec Transit Build™ a s výhodami, které jeho používání přináší. V jednotlivých krocích se seznamte s tím, jak systém funguje, a zjistěte, jak lze prostřednictvím webového rozhraní, mobilní aplikace a identifikačních štítků průchodů zajistit jednoduchý, přehledný a rychlý pracovní postup při instalaci a následné certifikaci kvality.

Roxtec Transit Build™ – předváděcí video


Systém Roxtec Transit Build™ sestává z webového rozhraní, mobilní aplikace a žlutého identifikačního štítku.

build_howitworks_group.jpg

Vše pak funguje následujícím způsobem: 

Všechny dokumenty, mezi které patří například dispoziční schémata podlaží, konstrukční výkresy, pokyny k montáži a certifikáty, jsou do systémy importovány zodpovědnou osobou. Je-li to možné, zahrnuje dokumentace také seznam identifikačních označení průchodu.

build_howitworks_2.png

Vedoucí výroby, vedoucí oddělení kontroly kvality nebo plánovač procesů má prostřednictvím webového rozhraní umožněn přístup ke všem informacím. Pracovní zakázky, výkresy a pokyny k montáži jsou zpřístupněny v mobilní aplikaci, která je používána v místě provádění montáže. Montér do systému zpětně odesílá zprávy s informacemi o stavu. V těchto zprávách jsou obsaženy veškeré informace, jako například umístění v dispozičním schématu, průběh prací a dokonce i fotografie dokončených prací. Jedná-li se o první pracovní postup, který je v oblasti průchodu prováděn, je připojen žlutý identifikační štítek s QR kódem. 

build_howitworks_3.png

Vedoucí výroby předává pracovní zakázku kontrolorovi kvality, který pomocí mobilní aplikace snímá identifikační štítek. Výsledkem provedené kontroly kvality je buď schválení, nebo vydání příkazu k opravě. Všechny činnosti jsou obsaženy v dokumentaci kvality. Systém dále obsahuje průběžně aktualizované zprávy o stavu, protokoly činností a úplný přehled registrovaných kabelových a potrubních průchodů.

Po registraci můžete ihned začít