1. Produkty
  2. Řešení
  3. Prostup Roxtec SF Ex k přivaření

Prostup Roxtec SF Ex k přivaření

Pro optimalizované rozložení tisku použijte tlačítko Tisk na stránce.

Prostup s přírubou s certifikací Ex k přivaření ke konstrukci.

Rám Roxtec G Ex určený pro přivaření je prosup s vysokou kabelovou hustotou pro oblasti Ex e a Ex tb v teplotách od -60 do + 80 °C. Rám je určen pro přivaření.

  • Plynotěsné
  • Vodotěsné
  • Prachotěsné
  • Schváleno pro nebezpečná (Ex) prostředí

Specifikace a certifikáty

Certifikáty jsou průběžně doplňovány, obnovovány a nahrazovány. Pro zajištění souladu je pravidelně kontrolujte.

Protipožární ochrana

  • nepoužito

Těsnost

  • Ex e/Ex tb
  • IP 66/67

Podporuje

Údaje o izolačních komponentách

Zde naleznete technické údaje pro každou konkrétní součást našeho systému.

Pravhoúhlé rámy

Příslušenství

Těsnící komponenty