1. Odvětví
  2. Námořní těžba ropy a plynu
  3. Těžební lodě

Prostupy pro vrtná plavidla

Prostupy pro vrtná plavidla

Bezpečné vrty

Kabelové a potrubní prostupy Roxtec vám pomohou zvládat drsné podmínky na moři a poskytují certifikovanou ochranu před požárem, plynem, vodou, elektromagnetickým rušením a nebezpečím výbuchu. Prostupy poskytují rovněž řešení pro vodivé spojování a uzemňování. Používejte je v náročných a kritických oblastech k zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.