1. Odvětví
  2. Námořní těžba ropy a plynu
  3. Plovoucí zpracovatelská a skladovací zařízení (FPSO)

Prostupy pro plovoucí a zpracovatelská zařízení

Prostupy pro plovoucí a zpracovatelská zařízení

Zajistěte si bezpečnost a nepřerušovaný provoz 

Kabelové a potrubní prostupy Roxtec zajišťují certifikovanou ochranu před plynem, požárem, vodou, elektromagnetickým rušením a nebezpečím výbuchu. Jsou schváleny k použití v nebezpečných oblastech a rovněž poskytují řešení pro vodivé spojování a uzemňování. Naše prostorově nenáročná izolační řešení můžete používat pro kabely a potrubí v palubách a paženích ke snížení mechanické zátěže ve velkém trupu lodi, ale i k získání dalšího prostoru v řídicích skříních a rozvodných krabicích.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.