1. Odvětví
  2. Námořní těžba ropy a plynu
  3. Mobilní vrtné plošiny

Prostupy pro mobilní vrtné plošiny

Prostupy pro mobilní vrtné plošiny

Řada rizik, jediné izolační řešení 

Kabelové a potrubní prostupy Roxtec vám pomohou zvládat drsné podmínky na oceánu a poskytují certifikovanou ochranu před požárem, plynem, vodou, elektromagnetickým rušením a nebezpečím výbuchu. Prostupy poskytují rovněž řešení pro vodivé spojování a uzemňování. Používejte je všude: od palub a pažení až po skříně a rozvodné krabice. V našich prostorově nenáročných prostupech máte skvělé řešení pro vysokou prostorovou hustotu kabelů, jež vám umožňuje zmenšit rozměry a snížit hmotnost vašeho zařízení.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.