1. Odvětví
  2. Energetika
  3. Solární elektrárny

Těsnění pro solární elektrárny

Těsnění pro solární elektrárny

Ochraňujte vybavení a zabezpečte provoz

Používejte kabelové a potrubní prostupy Roxtec k minimalizaci rizika provozních výpadků způsobených živočichy, vodou a prachem. Instalujte je do střídačových skříní, centrálních měničů, řetězcových měničů, transformátorů a rozvaděčů, ale také do přístřešků a velínů. Těsnění Roxtec nabízí velice efektivní využití prostoru a lze je použít na nových montážích nebo při renovacích. Rezervní kapacita umožňuje specialistům na instalace rychle přidat kabely bez nutnosti vyřezávat nebo vyrážet nové otvory do zařízení.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.