1. Odvětví
  2. Energetika
  3. Skladování energie

Kabelové průchodky pro odvětví skladování energie

Kabelové průchodky pro odvětví skladování energie

Standardizujte v zájmu ochrany a záložní kapacity

Používejte kabelové a potrubní prostupy Roxtec k minimalizaci rizika provozních výpadků způsobených požárem, živočichy, vodou a prachem. Namontujte je do skříní systémů konverze elektrické energie (PCS), do bateriových úložišť v budovách a do kontejnerů, do rozvoden a transformátorů. Těsnění Roxtec nabízí velice efektivní využití prostoru a lze je použít pro nové montáže, nebo renovovace Rezervní kapacita umožňuje specialistům na instalace rychle přidat kabely bez nutnosti vyřezávat nebo vyrážet nové otvory do zařízení.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.