1. Odvětví
  2. Energetika
  3. Elektrárny s plynovými turbínami

Vstupní těsnění pro elektrárny s plynovými turbínami

Vstupní těsnění pro elektrárny s plynovými turbínami

Standardizujte nasazením všeobsáhlého řešení 

Používejte izolace kabelů a trubek Roxtec jako svůj standard ve stěnách, velínech, skříních a rozvodných krabicích k ochraně zdraví a k minimalizaci rizika provozních výpadků. Těsnění lze otevírat a poskytují záložní kapacitu, která poskytuje skvělé možnosti pro zajištění výroby a pro přípravu na vylepšení podle nových požadavků a technologií.

Oblasti použití

Informujte se o řadě oblastí použití, v nichž můžete těžit z našich řešení.