1. O společnosti Roxtec
  2. Úspěchy zákazníků
  3. Společnost MJM Marine snížila objem prací souvisejících s těsněními o 60 %

„Objem prací prováděných v souvislosti s prostupy se nám podařilo snížit o 60 %“

Jonathan Parks, který ve společnosti MJM Marine s působností v Irsku zastává funkci Senior Contracts Manager, poprvé použil systém Roxtec Transit Build™ při práci na výletní lodi v suchém doku. Domnívá se, že tento software je skvělý nástroj kabelových a potrubních průchodů. Umožňuje mu snižovat objem prací prováděných v souvislosti s prostupy až o 60 %.   

„Software je možné velmi snadno používat k přesnému určování polohy prostupů; k tomu přispívá i systém signalizačních světel, kde žluté světlo znamená stav připravenosti, červené světlo upozorňuje na problém a zelené světlo signalizuje stav po dokončení a provedené kontrole. Neumím sice nejefektivnějším způsobem používat aplikace, ale práce s tímto softwarem pro mne byla od začátku snadná.“

Jonathan Parks vysvětluje, jak byl jeho podnik zvyklý pracovat, než začal používat software Roxtec Transit Build™. Bylo zapotřebí přivést konstruktéra přímo na palubu, aby si mohl označit průchody na výkresech. Výkresy pak bylo nutné vytisknout a jejich obsah bylo nutné převést do tabulek ve formátu Excel a umístit do složek pro klasifikační schválení a na závěr se vytvářely vlastní štítky s informacemi o průchodech. V současnosti se však již nemusí štítky vystřihovat a lepit vedle prostupů nebo provádět ruční popisování výkresů. Štítek se jednoduše naskenuje přímo u průchodu a takto pořízený obrázek se bezprostředně odešle z chytrého telefonu.

Plynulý postup zvyšující efektivitu

Poté, co první sestavený záznam kabelových a potrubních prostupů dosáhl určité fáze, bylo možné zpřístupnit online dokumentaci zákazníkům.

„Postup byl naprosto bezproblémový a zákazníci byli nadšeni. Po získání přístupu nemohli věřit tomu, jak byl celý postup snadný a jak je vzájemné sdílení těchto informací jednoduché například ve srovnání se zasíláním objemné dokumentace e-mailem. Vytvoření záznamu pro nás představuje pouhé stisknutí tlačítka, na rozdíl od dřívějšího postupu, který zahrnoval zadání čísla prostupu společně s číslem fotografie a ruční přenesení fotografií do záznamu.“

Budete v používání softwaru Roxtec Transit Build™ pokračovat i při práci na nadcházejících projektech?

„Ano, budeme,“ prohlašuje Jonathan Parks. „Dokážeme snadno sestavovat zprávy v různých fázích postupu, a díky tomu můžeme zákazníkovi v kterékoli požadované době poskytnout údaje o tom, kolik prostupů je otevřených, na kolika se právě pracuje a kolik je již uzavřených. Provádění tohoto postupu v suchém doku bylo, společně s dříve používaným hodnocením, velmi obtížné. Užitečná je také dostupnost historických informací. Předpokládáme, že asi za pět let se k tomuto vrátíme, protože bude potřeba modernizace. Budeme však již přesně vědět, kde se nacházejí prostupy a o jaký typ prostupů se jedná.“