1. O společnosti Roxtec
  2. Úspěchy zákazníků
  3. Fassmer, Německo

ZVýšení standardu loděnice

Loděnice Fassmer zvolila těsnění potrubí Roxtec.

ZVýšení standardu loděnice

Co je klíčové při utěsňování prostupů potrubí na palubě? Každé těsnění musí samozřejmě poskytovat certifikovanou ochranu, ale musí být také snadno použitelné při instalacích s jednou nebo více trubkami různých velikostí a pomáhat šetřit místo. Proto se loděnice Fassmer rozhodla do svého standardu zahrnout těsnění potrubí Roxtec.

„Je dobré mít možnost navrhnout a naplánovat jeden otvor, aniž byste museli určovat velikosti potrubí. Během konstrukce vedeme otvorem několik trubek a poté přizpůsobíme těsnění průměrům trubek. Můžeme dokonce potrubí přidávat později,“ říká Alla Klatt, hlavní 3D koordinátorka v divizi stavby lodí loděnice Fassmer.

Má jasnou představu o tom, proč aktualizovala jejich standard pro loděnice prostupy potrubí s těsněními Roxtec:  

„Flexibilita. Nyní můžeme provádět změny, aniž bychom museli odstraňovat beton nebo vrtat nové otvory pro doplnění.“   

Preferované těsnicí řešení

Standard loděnice je platný pro všechny projekty a je dodržován všemi dodavateli. To znamená, že loděnice má v náročných aplikacích používat místo obvyklých těsnicích ucpávek nebo betonových směsí těsnicí řešení Roxtec. Marc Bröker ze strojního oddělení loděnice Fassmer si myslí, že konstrukce těsnění Roxtec je čistší a že umožňuje instalaci několika trubek blíže k sobě. V případě potřeby také umožňuje snadné přidávání dalších trubek.

„Prostup prostě otevřeme, přidáme potrubí a znovu uzavřeme a k instalaci potřebujeme přístup pouze z jedné strany paluby nebo přepážky, ne z obou stran, jako je to u ucpávek nebo betonu.“ 

Žádné svařování 

Loděnice Fassmer používají těsnění potrubí Roxtec a kabelové prostupy na palubách plavidel, které staví, aby byla zajištěna ochrana před ohněm, plyny a vodou a snížil se hluk a vibrace. Systém Roxtec SPM™ pro utěsnění jednotlivých kovových trubek bez svařování se ukázal jako skutečný hybatel, pokud jde o instalaci a utěsnění potrubí ve fázích stavby a v oblastech, kde nepřichází v úvahu svařování.   

„Nyní můžeme snadno dodatečně instalovat nové potrubí, dokonce i na plavidla poháněná zkapalněným zemním plynem,“ říká Marc Bröker. 

Těsnění potrubí Roxtec jsou nyní součástí našeho standardu pro loděnice.
Alla Klatt, hlavní 3D koordinátorka divize loděnice Fassmer

Proč používat Roxtec? 

  • Certifikovaná ochrana
  • Prostorově efektivní utěsnění
  • Těsnicí řešení bez svařování
  • Snížení hluku a vibrací
  • Flexibilita pro kabely a trubky s různými průměry 

Základní údaje o projektu

Popis projektu

Stavba lodí v Berne, Německo

Použití

Utěsnění prostupů kabeláže a potrubí v palubách a přepážkách

Požadavky na zatěsnění

Protipožární ochrana, plynotěsná, vodotěsná

Produkty Roxtec

Přechody Roxtec S, těsnění Roxtec SPM™ a zakázková těsnění Roxtec H

Zúčastněné společnosti

Loděnice Fassmer – design, konstrukce a instalace