1. O společnosti Roxtec
  2. Úspěchy zákazníků
  3. ENGIE Fabricom

Společnost ENGIE Fabricom zvolila Roxtec jako svého dodavatele bezpečnostních těsnění

Společnost ENGIE Fabricom zvolila Roxtec jako svého dodavatele bezpečnostních těsnění

Přechody Roxtec se používají k utěsňování stovek otvorů pro kabely a potrubí na palubě rozvodny šelfové větrné elektrárny Burbo Bank společnosti Dong Energy. Společnost ENGIE Fabricom, která staví rozvodny, používá přechody Roxtec k optimalizaci ochrany a k zajištění provozní spolehlivosti.

„S produkty Roxtec máme stoprocentní jistotu“

Partneři k ochraně

„Základním problémem je nepustit dovnitř mořské ovzduší. Při použití produktů Roxtec máme vše pod kontrolou a můžeme si být zcela jisti, že místnosti zůstanou oddělené i při požáru“, říká Willy Martens, ředitel oblastního odbytu, ENGIE Fabricom.

Izolační systémy Roxtec se používají v celé rozvodně k ochraně před ohněm, plynem a vodou. Přechody se používají pro vysokonapěťové silové kabely i pro signální a optické kabely a v řídicích skříních. Přechody se používají rovněž pro široké spektrum potrubních průchodů – od klimatizace a po požární systémy.

„Máte-li tak dobrý produkt jako Roxtec, nemusíte se obávat údržby ani záručních lhůt. Nesetkal jsem se s jedinou stížností na průnik vody do systému nebo do rozvodny“, informuje Willy Martens.

Kvalita v každém detailu

Šelfová rozvodna Burbo Bank byla vybudována v belgickém Hoboken. Bude odebírat energii ze 32 větrných turbín umístěných na mořském šelfu u Liverpoolu a bude poskytovat obnovitelnou energii nejméně po dobu 25 let. Proto je velmi důležité zajištění provozní spolehlivosti. Jediná odstávka větrné elektrárny se 32 turbínami může stát stovky tisíc euro jen na poklesu objemu výroby. Velmi nákladné jsou rovněž helikoptéry a techničtí specialisté a velkým problémem je i součinnost počasí.

Společnost ENGIE Fabricom dokonce zajistila přípravu na budoucí potřeby a pokládku dalších kabelů instalací přechodů Roxtec s 50% záložní kapacitou.