1. O společnosti Roxtec
  2. Novinky
  3. Dodavatel služeb se schválením od certifikačních institucí

Dodavatel služeb se schválením od certifikačních institucí

  • Obchodní novinky

Publikováno:
Aktualizováno:

Roxtec Services AB má nyní certifikaci jako schválený dodavatel služeb od několika klasifikačních společností. Certifikace jsou v souladu se změnami a aktualizacemi provedenými IACS (International Association of Classification Societies). Tyto nyní stanovují, aby společnost, která provádí kontroly vodotěsnosti systémů kabelových prostupů, musí mít systém řízení jakosti v souladu s požadavky ISO 9001. Pracovníci vykonávající příslušné úkony musejí být technicky vyškoleni a kvalifikováni právě ke kontrolám.

CCS image_1385x757.png

Nejnovější certifikaci vydala CCS (China Classification Society) dne 16. června. Inspektor CCS Xiangdong Lu poté předal společnosti Roxtec Services AB certifikát, kterým se firma schvaluje jako dodavatel pro „Kontroly utěsnění systémů kabelových prostupů instalovaných na palubách lodí a mobilních námořních zařízení“. Ceremoniálu se za společnost Roxtec Services AB zúčastnili globální procesní a provozní manažer Jerker Stötsberg a manažerka kvality a správy Helena Gummesson. Jedná se o první certifikát uznání dodavatele tohoto typu vydaný v CCS.

Další informace