1. Knihovna vědomostí
  2. Výzkum a vývoj
  3. Jak prokázat protipožární odolnost

Jak prokázat protipožární odolnost

Moderní testování v požární laboratoři společnosti Roxtec.

Jak prokázat protipožární odolnost

Požární laboratoř společnosti Roxtec v centrále v Karlskroně ve Švédsku je dokonale vybavena pro bezpečné a rozsáhlé testování protipožární odolnosti. Vysokokapacitní laboratoř umožňuje nepřetržitý vývoj certifikovaných bezpečnostních produktů a také testování podle specifických potřeb.

„Můžete vyvinout skvělá řešení, ale je vám to k ničemu, pokud je nemůžete ověřit. Naši zákazníci chtějí osvědčený výkon,“ říká Jenny Filipsen, manažerka testů a certifikátů společnosti Roxtec.

Důkladné testování klíčových vlastností, jako je těsnost a protipožární ochrana, bylo pro společnost Roxtec vždy důležité. Požární laboratoř je vlajkovou lodí testovacích schopností společnosti. Je zásadní jak pro vývoj produktů, tak pro předcertifikační proces těsnění. Používá se také pro provádění zkoušek těsnění na zakázku nebo podle specifických požadavků.

Všechny testy provedené v požární testovací laboratoři společnosti Roxtec jsou informativní. Zkoušky v plném rozsahu, jejichž výsledkem je certifikace, lze provádět pouze v akreditovaných zkušebních laboratořích. 

„Řídíme se zkušebními normami, ale můžeme také vyvinout vlastní speciální testy. Může jít o sekvenční zkoušky nebo zkoušky těsnosti po seismické simulaci nebo po požáru,“ říká Jenny Filipsen.

Společnost Roxtec je například schopna provádět zkoušky podle norem EN 1366-3, UL 1479, ASTM E814, kódu FTP, normy IMO, EN 45545-3, ISO 20902-1:2018, ISO 834 (křivka hoření celulózy) a EN 1363-2 (křivka hoření uhlovodíků).

Fire lab_image 03_Jenny_625x450.png

Nastavení realistických testů

Inženýři a zkušební technici společnosti Roxtec v požární laboratoři mají rozsáhlé zkušenosti a kompetence. V tomto moderním zařízení provedli stovky požárních testů, ale také externí testy v renomovaných oficiálních laboratořích po celém světě.

Technici připravují všechny zkoušky požární odolnosti v laboratoři podle norem a specifikací a dbají na to, aby byl každý objekt testován jako celý systém v reálném prostředí. Technici postaví zkušební objekt s instalacemi ve stěnách, přepážkách, podlahách nebo palubách z různých materiálů a připojí jej k peci.

K testovanému objektu také připojí desítky termočlánků. Termočlánky měří teplotu na straně zkušebního objektu, která není vystavena ohni, a umožňují podrobné sledování možného přenosu tepla prostřednictvím počítačů v řídicí místnosti.

Návštěvníci jsou vítáni

Mohou být přizváni zákazníci a zástupci klasifikační společnosti, aby z pozorovací místnosti sledovali průběh testů. Velkými okny mají skvělý výhled na halu se zkušební pecí. Testy mohou také sledovat odkudkoli na světě prostřednictvím streamingu.

„Neustále testujeme naše kabelové a potrubní průchody, abychom se ujistili, že splňují bezpečnostní normy a specifické požadavky zákazníků. Jsme rádi, že můžeme zákazníkům a úřadům ukázat naše testovací možnosti,“ říká Jenny Filipsen.

Testy ověřují protipožární neporušenost a teplotní izolační schopnost těsnění v souladu s přísnými normami. Podrobné výsledky získané z počítačů a důkladným zkoumáním objektu po požáru jsou užitečné jak pro zákazníky, tak pro projektanty. K dispozici je také malá pec pro rychlé orientační testování protipožární odolnosti.

Udržitelnost v centru pozornosti

Požární laboratoř společnosti Roxtec je místem extrémního horka a opakovaného napodobování katastrofy. Proto je myšlenka bezpečnosti na prvním místě. Požární laboratoř poskytuje velmi dobré pracovní prostředí s přetlakovými místnostmi a halami, které zabraňují šíření prachu a částic. Má také nejmodernější čisticí systém, který se stará o emise ze zkušební pece. To vše je součástí myšlenky společnosti Roxtec: zvyšovat bezpečnost za všech okolností.

Aktualizováno: