1. Knihovna vědomostí
  2. Výzkum a vývoj
  3. Testování ukotvení kabelů

Testování ukotvení kabelů

Ověřování účinnosti odlehčení tahu a ukotvení

Testování ukotvení kabelů

Je velmi důležité, aby kabely končící v elektrických zařízeních nebo skříních nebylo možné z jejich koncových připojení snadno vytáhnout. I drobná nehoda může snížit elektrickou bezpečnost a způsobit ukončení činnosti životně důležitých provozů.

Testování ve společnosti Roxtec – ukotvení kabelů

Abychom mohli zaručit elektrickou bezpečnost, testujeme u našich prostupů odolnost vůči tahu. Mezi standardní požadavky na zajištění pozice kabelu nebo trubky mohou patřit uchycení kabelu, odlehčení tahu, ukotvení nebo odolnost vůči tahu a mohou se lišit podle konkrétního použití a typu kabelu.

Specifické požadavky

Netypická uspořádání mohou mít jedinečné požadavky, které v zákonech ani normách nenajdete. Existují například zavěšené kabely pro věže nebo těžké kabely s expanzními smyčkami, které zatěžují těsnění tahem.

U systémů s kabelovými prostupy kompresního typu má konstrukce kabelu značný vliv. Materiál a textura vnějšího pláště ovlivňují tření a pevnost kabelu má vliv na sílu stlačení.

Ověřování chování

Testy odolnosti vůči vytažení slouží ke zjištění tahové síly a k ověření chování těsnicího systému vystaveného působení vnějších sil.

Dále uvádíme některé běžné standardy, požadavky a další výsledky testů produktů Roxtec.

Certifikované klasifikace

  • ATEX/IECEx (IEC 60079-0): Kabelové vývodky kompresního typu mají zabránit posunutí kabelu při síle, která se rovná 25% Newtonů vypočtených z dvacetinásobku vnějšího průměru kabelu v mm. Metodika zkoušky: Při statickém zatížení po dobu 6 hodin po procesu usazení Prokluz musí být <6 mm.>
  • Severoamerické normy pro kanály, potrubí a kabelové úchyty (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Způsob testování: Při statickém zatížení po dobu 5 minut musí být prokluz <3,2 mm.>

Deklarovaná klasifikace

Zařízení kabelových prostupů Roxtec nemohou podle definice získat certifikaci na normy pro průchodky, například EN 50262/A1/A2 nebo IEC 62444. Byly nicméně provedeny interní testy při použití metod těchto norem. Produkty Roxtec umístěné na modulech délky 30 mm nebo delších splňují požadavky na ukotvení kabelů typu B a C. Způsob testování: Při statickém zatížení po dobu 5 minut musí být prokluz <3 mm.>

Konstantní odolnost vůči tlaku v podzemních aplikacích, kde mohou být kabely ohýbány nebo natahovány. Způsob testování: Instalace produktu do průchodky s kabely nebo vřeteny. Ověření maximální tahové síly.

Interní testovací zařízení

Naše interní počítačově řízené zařízení Mecmesin MultiTest 50-I (do 50 kN) umožňuje provádět dlouhodobé i krátkodobé (hodiny/minuty) statické testy, dynamické testy trhnutím (sekundy) a testování posunutí v závislosti na síle s diagramem znázorňujícím skutečnou sílu potřebnou k proklouznutí kabelu.

Obecné poznámky

Naše testy provádíme po uplynutí normální doby na usazení, tj. 24 hodin po montáži podle platných pokynů. Produkty Roxtec jsou používány různými způsoby v široké škále aplikací a s různými typy kabelů. Není proto možné uvést pevnou hodnotu retence, jakou může určitý systém Roxtec zajistit. Pro konkrétní kabel lze získat přesné hodnoty pouze na základě testů v sytému a uspořádání, ve kterém má být použit.

Kontaktujte nás

Vyplňte své údaje a my se vám brzy ozveme.

Děkujeme, že jste nás kontaktovali!

Brzy se vám ozveme.

S pozdravem
Roxtec

Aktualizováno: