Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK

Skydd mot vatten i datacenter

Lär dig hur du undviker kostsamma driftstopp.

Ladda ner dokumentet
Skydd mot vatten i datacenter

Rapporter om klimatförändringar indikerar extrem nederbörd och stigande havsnivåer. Jason Hood, global infrastructure segment manager på Roxtec, delar med sig av sina bästa tips i en ny artikel om skydd mot översvämningar i datacenter.

I dokumentet "“Water Mitigation in Data Centers. Preparing for Natural Disasters and Climate Change" förklarar Jason Hood hur du kan härda dina datacenter mot vatteninträngning och därmed upprätthålla driftsäkerheten. Läs det idag – och lär dig hur du kan minska risken för driftstopp. Visste du att ett genomsnittligt avbrott i ett datacenter kostar 740 357 USD?

 

Ladda ner dokumentet och lär dig mer.

 

Tänk strategiskt

Säkerställ rätt plats från början. Bygg datacentret i ett lågriskområde med minimal risk för hög grundvattennivå eller långsiktig påverkan från fukt.

Använd effektiva genomföringar

Vattenproblem som påverkar verksamheten kan även uppstå vid måttlig nederbörd. Använd bästa praxis när du tätar alla öppningar för kablar och rör.

Undvik kostsamma avbrott

Säkra hela anläggningen. Det är mycket viktigt att skydda all utrustning, inklusive generatorer och ställverk, från risken för fukt och partiell urladdning.

Ladda ner dokument om skydd mot vatten

Läs integritetspolicyn