Låt inte molnet drunkna

Optimera skyddet mot vatten och förhindra driftsstopp.

Ladda ner dokumentet
Låt inte molnet drunkna

Extrem nederbörd och stigande havsnivåer hotar hundratals datacenter runt om i världen.

Video - Inga fler driftstopp

Jason Hood, tidigare Global Infrastructure Segment Manager på Roxtec, delar med sig av sina bästa tips i en artikel om att skydda kritisk infrastruktur för kommunikation mot vatteninträngning och översvämningar. 

I artikeln ”Water Mitigation in Data Centers. Preparing for Natural Disasters and Climate Change” förklarar Jason Hood hur du kan skydda dina datacenter genom att vidta tre tätande åtgärder och därmed upprätthålla driftsäkerhet och kontinuitet i verksamheten. Läs den i dag – och lär dig hur du kan minska risken för kostsamma driftstopp. Visste du att ett genomsnittligt driftstopp i ett datacenter kostar 740 357 USD?

 

Ladda ner artikeln och läs mer.

 

 

datacenter_cloud_600px.gif

Tänk strategiskt

Säkerställ rätt plats från början. Bygg datacentret i ett lågriskområde med minimal risk för hög grundvattennivå eller långsiktig påverkan från fukt.

Använd effektiva genomföringar

Vattenproblem som påverkar verksamheten kan även uppstå vid måttlig nederbörd. Använd bästa praxis när du tätar alla öppningar för kablar och rör.

Förhindra kostsamma driftstopp

Säkra hela anläggningen. Det är mycket viktigt att skydda all utrustning, inklusive generatorer och ställverk, från risken för fukt och partiell urladdning.

Ladda ner dokument om skydd mot vatten

Fyll i dina uppgifter och få tillgång till den specialistkunskap som Jason Hood, tidigare Global Infrastructure Segment Manager, har om skydd av datacenter.

Tack!

Du kommer snart att få ett e-postmeddelande.

Vänliga hälsningar,
Roxtec

Läs mer om kabel- och rörgenomföringar för datacenter. Fortsätt gärna att läsa om våra tätningar, referensprojekt och designverktyg.

Tätningar för datacenter

Tätningar för datacenter

Välj skräddarsydda tätningslösningar och förhindra kostsamma driftstopp. Roxtecs tätningar för kabel- och rörgenomföringar skyddar datacenter och serverhallar i hela världen mot brand, vatten och luftläckage.

Referensprojekt

Referensprojekt

Många ägare, operatörer, konstruktörer och byggföretag standardiserar med Roxtecs säkerhetstätningar i avancerade datacenter. Låt oss dela med oss av några framgångsrika exempel på tätning av datacenter.

Smart konstruktionsverktyg

Smart konstruktionsverktyg

Använd vårt kostnadsfria konstruktionsverktyg Roxtec Transit Designer™ online. Det är en webbaserad applikation som förenklar såväl produktval som hela processen kring kabel- och rörgenomföringar.