1. Over ons
  2. Bedrijf
  3. Juridische verklaringen

Juridische verklaringen

Deze website wordt beheerd door Roxtec International AB of in de desbetreffende gedeelten door de relevante lokale Roxtec-entiteit.

Privacy en cookies

Klik op de volgende link om de Informatie betreffende privacy en cookies te lezen.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Roxtec. Wanneer u deze informatie gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan de bepalingen van deze website. Roxtec behoudt zich het recht voor elke voorziening van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief de juridische kennisgevingen, en elke wijziging wordt direct na publicatie van kracht.

De inhoud van de website van Roxtec is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en wordt in de huidige staat, en zoals beschikbaar, geboden zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet.

In geen geval kan Roxtec aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale of andere vorm van gevolgverlies of -schade dat/die voortkomt uit enig gebruik van de website (met inbegrip van enige website waarnaar of waarvan wordt gekoppeld vanuit of naar deze website), of voor het niet kunnen gebruiken van deze informatie, zelfs als Roxtec op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade.

Copyright/handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten

Alle informatie op deze website, met inbegrip van de namen, illustraties, afbeeldingen, handelsmerken, logo's en software die wordt gebruikt binnen of voor de bedrijfsvoering, de producten en de diensten van Roxtec, is het eigendom van Roxtec of haar leveranciers en wordt beschermd door wetten inzake intellectuele-eigendomsrechten in de desbetreffende landen waarin Roxtec actief is.

U mag de inhoud lezen, downloaden en kopieën hiervan afdrukken, maar uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Denk eraan dat u, wanneer u enige informatie downloadt of kopieën afdrukt van enige informatie op deze website, alle copyrightvermeldingen hiervoor moet overnemen en dat de inhoud niet mag worden gereproduceerd, opgeslagen, vertaald, doorverkocht of geherdistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Roxtec. U mag deze informatie niet verkopen, wijzigen of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

De producten en ontwerpen van Roxtec worden mogelijk beschermd door octrooien, gebruiksmodellen en geregistreerde ontwerpen in de desbetreffende landen waarin Roxtec actief is en deze producten en ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd of geproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roxtec.

Producten

De producten die Roxtec vervaardigt, worden verkocht overeenkomstig de Algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden van Roxtec. De standaardveiligheidsproducten van Roxtec worden getest, aan een typegoedkeuring onderworpen en geproduceerd voor het beoogde gebruik.

De informatie die wordt verstrekt op de website van Roxtec ontslaat u – de ontvanger van de verstrekte informatie en/of voorschrijver, koper, installateur en/of gebruiker van de producten van Roxtec – echter niet van de verplichting om onafhankelijk de geschiktheid van deze producten voor de processen en/of installaties en/of gebruik ter plaatse vast te stellen.

Alle aanpassingen, wijzigingen en/of veranderingen die worden aangebracht aan de producten en/of installatie-instructies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roxtec kunnen eventuele testresultaten, typegoedkeuringen en/of beoogde functionaliteit doen vervallen.