1. Producten
 2. Productprestaties
 3. Roxtec afdichtingen voor elektromagnetische afscherming

Roxtec afdichtingen voor elektromagnetische afscherming

Bescherm uw elektrische en elektronische apparatuur.

Roxtec afdichtingen voor elektromagnetische afscherming

Gebruik het Roxtec ES afdichtsysteem om te zorgen voor bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) en EMP (elektromagnetische pulsen). Het systeem is goedgekeurd door alle belangrijke classificatiebureaus en voorziet in de behoeften van veel veeleisende industrieën en toepassingen. Roxtec ES afdichtingen bieden elektromagnetische afscherming en tegelijkertijd ook gecertificeerde bescherming tegen brand, gas en water.

Afscherming is een methode om gevoelige apparatuur te beschermen tegen elektromagnetische storingen. U reduceert elektromagnetische signalen en blokkeert het veld met barrières die zijn gemaakt van geleidende of magnetische materialen. 

Afscherming werkt ook andersom. Afscherming voorkomt dat elektromagnetische signalen en velden een afgeschermd gebied verlaten. Zo kunt u gevoelige informatie beschermen tegen aftappen. Of u kunt door stroomopwekking gegenereerde storingen in een afgeschermd gebied houden om emissiegrenswaarden te waarborgen.

Opmerking: als de toepassing potentiaalvereffening en aarding vereist, bevelen wij het Roxtec BG™ B systeem aan.

EMC is goed, EMI is slecht

Elektromagnetische afscherming is een manier om EMC-conformiteit te realiseren en dreigingen zoals EMI te voorkomen.

Bronnen en ontvangers van elektromagnetische storing 

Denk eraan dat alle elektrische en elektronische apparatuur bronnen van elektromagnetische storing zijn. Dat betekent dat ze problemen kunnen veroorzaken in andere apparaten. Ze kunnen ook worden beïnvloed door elektrische interferentie, wat betekent dat ze ook ontvanger zijn.

Gebruikelijke bronnen

 • Radio-, tv- en radarapparatuur
 • Elektriciteitsleidingen
 • Elektronische circuits
 • Lichtdimmers
 • Booglasapparaten
 • Elektrische motoren
 • Elektrische stormen en grote zonnevlammen
 • EMP-wapens (elektromagnetische pulsen)

Ontvangers (mogelijk beïnvloede apparaten)

 • Radio- en tv-ontvangers
 • Huishoudelijke apparaten
 • Computers
 • Elektronica 
Elektromagnetische storingen en pulsen die invloed hebben op vliegtuigen, medische apparatuur, navigatie-instrumenten en signaalsystemen, vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid en veiligheid.
Mikael Grudd, EMC Technical Product Specialist, Roxtec

Elimineer de koppeling

Bronnen en ontvangers vormen geen probleem zolang ze niet met elkaar zijn verbonden. U kunt bescherming tegen elektromagnetische dreigingen realiseren door de koppeling te elimineren. Dat is de verbinding die de storing overdraagt van de bron naar de ontvanger of het beïnvloede apparaat. 

Het Roxtec ES systeem biedt een effectieve bescherming wanneer het wordt gebruikt in afgeschermde omgevingen. Het systeem voert geleide storingen af en biedt afscherming tegen uitgestraalde storingen.

Geleidingskoppeling – de elektromagnetische storing beweegt zich voort via kabels en leidingen. De koppeling kan een inductieve magnetische koppeling zijn of een capacitieve elektrische koppeling.

Stralingskoppeling – de elektromagnetische storing beweegt zich als een golf voort via de lucht. De energie ervan wordt geabsorbeerd en wekt een stroom op in de ontvangende kabel/leiding of direct in de elektronica.

Het Roxtec ES systeem

Het doel van de Roxtec ES doorvoeren is om de elektromagnetische compatibiliteit tussen verschillende elektrische en elektronische apparaten te verbeteren via elektromagnetische afscherming. Het systeem biedt een modulaire kabel- en leidingdoorvoer voor elektromagnetische afscherming. Tegelijkertijd werkt het ook als mechanische afdichting. Het heeft een dubbele functie: enerzijds preventie van elektromagnetische velden en anderzijds omgevingsbescherming tegen risico's zoals brand, gas, water, stof, vuil en knaagdieren.

Systeemcomponenten

Het systeem bestaat uit een elektrisch geleidend stalen frame, Roxtec ES modulen, fixeerplaten en een compressie-unit plus een vetstick voor de installatie. De frames zijn beschikbaar in verschillende vormen en afmetingen. U kunt ze tijdens het bouwproces of later inbouwen, zodat er openingen zijn voor kabels en leidingen die door wanden en scheidingswanden lopen. 

Een continue elektrische verbinding met de afgeschermde constructie is van essentieel belang. De Roxtec ES afdichtmodulen in het frame zorgen voor afdichting rondom de kabels en leidingen. Vervolgens plaatst u de compressie-unit, de Roxtec Wedge ES. Draai deze aan om de gewenste compressie te realiseren en de afdichting te voltooien.

Getest op elektromagnetische afscherming

Eenmaal geïnstalleerd beschermt de Roxtec ES afdichting de doorvoering en alle aangesloten apparatuur tegen elektromagnetische storingen. De afdichtingen hebben bij verschillende instanties talrijke tests ondergaan. Denk bijvoorbeeld aan afgeschermde-dempingstests conform de norm IEEE 299 en overdrachtsimpedantietests conform de norm VG 95373-15. 

Roxtec ES (Electromagnetic Shielding) modulen

Roxtec ES afdichtmodulen zijn voorzien van witte strepen. Ze hebben twee componenten: elke component zorgt voor afscherming tegen een specifieke vorm van elektromagnetische storing. De modulen bieden bescherming tegen ongewenste elektromagnetische energie die stromen opwekt in de kabelafscherming, en voeren deze af naar de aarde. Daarnaast bieden de modulen dankzij het elektrisch geleidende rubbermateriaal in de modulen ook bescherming tegen ongewenste uitgestraalde elektromagnetische energie.

De Roxtec ES module bestaat uit twee identieke helften. Wanneer ze zijn geïnstalleerd, vormen ze één unit. Het midden bestaat uit cilindrische, concentrische rubberen lamellen. Deze kunnen worden afgepeld om een goede pasvorm om de kabel mogelijk te maken. Dankzij de rubberen lamellen kunt u de module aanpassen zowel aan de diameter van de kabelmantel voor omgevingsbescherming, als aan de kabelafscherming voor elektromagnetische bescherming.

 • Geleidend rubber – door het midden van de module loopt een laag geleidend rubber, loodrecht op de cilindrische lamellen. Deze fungeert als een barrière tegen uitgestraalde elektromagnetische storingen.
 • Geleidende folie – rondom de module is een geleidende folie met lage impedantie 360° om de kabelafscherming heen gewikkeld. De folie staat continu in contact met het geleidende rubber en de kabelafscherming, en verbindt alle modulen in het metalen frame. Storingen die worden opgevangen door de geleidende rubberen laag en de kabelafscherming of leiding, worden door de folie via het frame afgevoerd naar de afgeschermde constructie. 
Roxtec ES systeem

Zorg voor 360° continue verbinding

Roxtec ES doorvoeren zijn essentiële componenten om een hoog niveau van afschermingsprestaties te kunnen handhaven voor elektronische en elektrische apparatuur in een afgeschermde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan apparatuurbehuizingen, ruimtes, bouwkundige constructies, platformen of schepen.

De Roxtec ES kabel- en leidingafdichting fungeert als een integraal onderdeel van de afscherming rondom de apparatuur. Of het nu gaat om uitgestraalde of geleide elektromagnetische velden, de afscherming biedt een barrière tegen de elektromagnetische energie.

 

Reflectie, absorptie en afscherming

Reflectie

Reflectie is een van de manieren om gevoelige apparatuur te beschermen tegen mogelijk gevaarlijke elektromagnetische velden. Een gebruikelijke methode is om een zeer geleidende barrière/afscherming te gebruiken die energie reduceert.

Absorptie

We spreken van absorptie wanneer de elektromagnetische energie wordt gereduceerd als gevolg van verliezen in het materiaal waarin deze zich voortbeweegt.

Afscherming

Afscherming bestaat uit zowel reflectie als absorptie. De afschermingseffectiviteit in dB (decibel) is een maat van hoe efficiënt de afscherming presteert en een logaritmische vergelijking van het energieniveau aan beide kanten van de afscherming. Hoe hoger de waarde, hoe beter de afschermingseffectiviteit.

 

In het Roxtec ES systeem worden de geleide storingen via geleidende folie afgevoerd naar de afgeschermde constructie. Zo worden ze verwijderd uit de koppeling en de afgeschermde kabel of leiding. De uitgestraalde storingen worden gereflecteerd en geabsorbeerd door de geleidende rubberlaag. De laag bedekt de dwarsdoorsnede van de modulen en loopt loodrecht op de afzonderlijke kabelinvoeren.

Het meten van de afschermingseffectiviteit

Een gebruikelijke methode is meten conform de IEEE 299-norm met een zelf opgewekt RF-signaal. De testopstelling wordt gekalibreerd door een zend- en een ontvangstantenne zonder barrière ertussen, en hier het ontvangen signaalniveau te meten. Vervolgens wordt de ontvangstantenne op dezelfde afstand geplaatst, maar deze keer in een afgeschermde behuizing. Het signaalniveau wordt dan opnieuw gemeten. Het verschil in ontvangen signaalniveau is de afschermingseffectiviteit, die gewoonlijk wordt uitgedrukt in dB.


image001_750x373_compressed.jpg

Illustratie van meet- en testsysteem: zend- en ontvangstantenne geplaatst aan beide kanten van de elektromagnetische barrière.

Testen bij Roxtec - Elektromagnetische-afschermingstest


Typische elektrische karakteristieken, Roxtec RM ES systemen.

Graf_compressed.jpg

Roxtec afdichtingen worden getest conform normen voor afgeschermde behuizingen, zoals IEEE 299. Ze worden in de wandconstructie gemonteerd voordat de afschermingseffectiviteit van de complete behuizing wordt gemeten.

Het Roxtec ES afdichtsysteem is beschikbaar in versies die zijn goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties. Ontdek Roxtec ES Ex doorvoeren.

Paper downloaden

Vul uw gegevens in om deze informatie te downloaden.

Hartelijk dank!

U ontvangt binnenkort een e-mail.

Met vriendelijke groet,
Roxtec