1. Kennisbibliotheek
  2. Uitdagingen
  3. Het ontwerp van luchtdichte ruimten voor fumigatie

Het ontwerp van luchtdichte ruimten voor fumigatie

Lees het whitepaper over luchtdichte oplossingen.

Het ontwerp van luchtdichte ruimten voor fumigatie

Ontwerpt u ruimten die worden gefumigeerd, waarbij een zeer giftig gas wordt gebruikt om biologische agentia te inactiveren? Lees dan het whitepaper “Airtight solutions. A future-focused look at designing for fumigation” van Andrew Somerville van Hoare Lea en Shem Sacewicz van HOK Architects. In het whitepaper wordt ingegaan op het fumigatieproces en op de noodzaak van luchtdichtheid.

Download whitepaper

Andrew Somerville is Director en Head of Science and Research bij Hoare Lea, een technisch adviesbureau dat oplossingen biedt bij complexe engineering en design van gebouwen. Shem Sacewicz is Senior Associate en Laboratory Architect bij HOK Architects. Hij heeft 20 jaar ervaring met het ontwerp en de planning van onderzoeksgebouwen in Europa en Azië. Hun whitepaper biedt inzicht in het fumigatieproces en de implicaties ervan voor de luchtdichtheid van de ruimte. Als men pas laat in het ontwerp rekening houdt met afdichtingen of deze achteraf gaat toepassen, kan dat volgens het whitepaper levensgevaarlijk zijn en bovendien erg duur uitvallen. Het is beter om “vroeg in het ontwerpproces rekening te houden met de eisen met betrekking tot de luchtdichtheid van de ruimte. Dat draagt bij aan een veilig en kosteneffectief resultaat.”

Luchtdicht voor veiligheid

De belangrijkste redenen voor het luchtdicht maken van gefumigeerde kamers zijn: voorkomen dat fumigatiemiddel vrijkomt, handhaven van de vereiste concentratie fumigatiemiddel en voorkomen dat biologische agentia ontsnappen. Als het gaat om afdichting zijn de belangrijkste aandachtspunten de luchtdichtheid van de constructie van de bekleding van de kamer, de materiaalcompatibiliteit, en de afgesloten ruimte met aangrenzende gebieden tijdens de gehele fumigatiecyclus. De auteurs geven aan dat het voor ontwerpers belangrijk is om het proces van prefumigatie, fumigatie en postfumigatie te begrijpen en betrokken te zijn bij de risicobeoordeling. Ze bespreken diverse soorten ontsmettingsmiddelen, apparatuur en methoden, en verschillende normen met betrekking tot luchtdichtheid in fumigatieruimten.

“De barrière van de ingeperkte ruimte moet volledig worden geïntegreerd met alles dat door de barrière wordt doorgevoerd.”

Een sterke barrière behouden

Volgens de auteurs wordt de barrière van de ingeperkte ruimte kwetsbaar op plaatsen waar verschillende materialen worden gebruikt, waar kabels en leidingen worden doorgevoerd of waar de barrière niet werkt of beschadigd is. Al deze omstandigheden moeten zorgvuldig in detail worden uitgewerkt. Er zijn enkele basisprincipes van toepassing op het tot stand brengen van deze verbindingen:

“Voor de afdichting moet de barrière voor containment (inperking) volledig worden geïntegreerd met alles wat de integriteit van de barrière aantast, zoals deuren, ramen, verlichting, leidingen en kabels. Al deze gegevens moeten een robuuste, betrouwbare en goed te reinigen oplossing mogelijk maken.”

Paper downloaden

Vul uw gegevens in om deze informatie te downloaden.

Hartelijk dank!

U ontvangt binnenkort een e-mail.

Met vriendelijke groet,
Roxtec

Bijgewerkt: