1. Tietoja meistä
  2. Kestävä kehitys
  3. Ihmiset
  4. Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Roxtecille on erittäin tärkeää panostaa työntekijöiden koulutukseen niin käytännön kuin teoreettisen koulutuksen kautta. Meillä on säännöllisesti toteutettu sisäinen globaali perehdytysohjelma, kaksivaiheinen myyjien koulutusohjelma, myyntipäälliköille tarkoitettu ohjelma ja johtajille tarkoitettu koulutusohjelma.

Koulutukset ovat erittäin tärkeitä yrityskulttuurimme kehittämisen kannalta. Ne antavat työntekijöille uutta, syvällisempää tietoa ja mahdollisuuden tavata kollegoita kaikkialta maailmasta.

Kestävän kehityksen koulutus

Yksi Roxtecin kolmesta yleisestä kestävän kehityksen tavoitteesta on kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen lisääminen. Olemme laatineet globaalin sisäisen koulutuksen johtamisen, tuotekehityksen, hankinnan ja tuotannon avainhenkilöille.

On tärkeää, että työntekijöiden osaamista kehitetään jatkuvasti liiketoimintamme mukaisesti, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Koulutuksen lisäämiseksi työskentelemme sisäisten ja ulkoisten koulutusohjelmien parissa sekä pyrimme jatkuvasti parantamaan osaamisen kehittämistyötä.

Johtajien kouluttaminen

Johtajuus on avainasemassa yritykselle, joka haluaa menestyä ja kasvaa. Siksi johtaminen on yksi painopistealue, jonka parissa työskentelemme jatkuvasti. Olemme kehittäneet edelleen Roxtecin johtamisohjelmia, jotka luovat esimiehille edellytykset toimia Roxtecin ydinarvojen ja kulttuurin mukaisesti.