1. Vidensbibliotek
  2. Udfordringer med tætninger
  3. Sådan undgår du svejsning

Sådan undgår du svejsning ved tætning af metalrørsgennemføringer

Sådan undgår du svejsning ved tætning af metalrørsgennemføringer

Svejsning er generelt en dyr, tidstung og krævende proces, som er den accepterede normale praksis ved håndtering og installation af metalrørsgennemføringer ombord på marine fartøjer og offshore platforme.

Men udviklingen inden for testede og godkendte tætninger til rørgennemføringer er godt i gang med at gøre den accepterede normale praksis med at svejse til fortid.

Kraftige rørsystemer

Historisk set har standardproceduren for tykvæggede metalrør været at svejse røret direkte på begge sider af dækket eller skottet, eller at bruge et kraftigt gennemføringsstykke med en endnu større godstykkelse, som enten købes eller fremstilles på eget værksted.

Begge metoder kræver en hel del svejsearbejde med enten to eller fire forskellige svejsesamlinger. Men i dag findes der løsninger, som i høj grad kan reducere eller endda fjerne behovet for svejsesamlinger, når et metalrør føres gennem et brandklassificeret dæk eller skot.

Uens metalrørssystemer

Der anvendes i stigende grad tyndvæggede (mindre end 3 mm) metalrør af f.eks. rustfrit stål, kobber, CuNi og endda titanium, og det har medført et øget behov for svejsning og øgede krav til de tekniske færdigheder, der kræves for at svejse og håndtere disse rørgennemføringer.  

De høje omkostninger forbundet med det øgede behov for svejsning, kan fjernes helt ved at ændre processen og ændre hele tilgangen til det at håndtere metalrørsgennemføringer.

Overgang til skotforskruning er en af de traditionelle metoder til tætning.

De traditionelle svejsemetoder, så som forskruninger, stålrør med eller uden flange, stålrammer eller andre koblingsforbindelser, bliver nu gradvist erstattet med alternative løsninger, der slet ikke kræver svejsning.

Det, at man kan undgå svejsning af uens metalrørsinstallationer, er en betydelig fordel i sig selv, men der er også yderligere fordele ved ikke at skifte til stålrør ved hver gennemføring.  

Fordele såsom at man undgår at kompromittere rørsystemets integritet, kvalitet og ydeevne, fordi man ikke er nødt til at skifte fra det udvalgte tyndvæggede metalrør til et stålrør af lavere kvalitet ved hver dæk- eller skotgennemføring.

Reparations- og eftermonteringsprojekter – hot work tilladelser

I forbindelse med et eftermonterings- eller reparationsprojekt kræves en hel del logistik og arbejdstimer praktikaliteter at indhente, føre tilsyn med og implementere en tilladelse til at udføre svejsearbejde. Ved at begrænse eller helt fjerne behovet for hot work, spares både tid og penge, hvilket bidrager til at projektet kan afleveres til tiden - dét alene bør være tilstrækkeligt til at retfærdiggøre et skift væk fra traditionelle svejseløsninger. Der opnås samtidig andre besparelser, når det gælder f.eks. installationstid, arbejdsløn og andre relaterede omkostninger.

Roxtecs alternative løsning 

Med Roxtecs metalrørstætninger kan du håndtere en (max. Ø558 mm) eller flere (max. Ø54 mm) metalrørsgennemføringer ved at anvende en sleeve eller ramme, som kan være enten boltet eller installeret vha en komprimeringsenhed.

Begge installationsteknikker giver de samme brandklassificerede fordele som traditionelle svejste løsninger i tillæg til høje vand- og gastæthedsniveauer, uden behov for svejsning.

Disse alternative løsninger til svejsning af rørgennemføringstætninger giver et godkendt sikkerhedsniveau og en certificeret ydeevne og er anerkendt og godkendt af alle førende klassificeringsorganer.

Hvis du tidligere har set fordelene ved svejsefri løsninger eller blot ønsker at reducere behovet for svejsning under nybyggeri og reparations- eller eftermonteringsprojekter, kan tætningsløsninger til metalrørsgennemføringer være den mulighed, du har ledt efter.

Roxtec inviterer dig til at kigge nærmere på de mange forskellige svejsefri løsninger, vi har i vores produktportefølje, så du hurtigst muligt kan nyde godt af de fordele og omkostningsbesparelser, der er forbundet med at håndtere gennemføringstætninger til metalrør helt uden svejsning.

Forfatter

Will Hoffman

Rørtætningsspecialist Afdeling Forretningsområdet Marine og offshore hos Roxtec
Will Hoffman

Er du interesseret i en testinstallation?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig vedrørende en produktdemonstration eller testinstallation

Tak, fordi du kontaktede os!

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Roxtec

Opdateret:
Will Hoffman
Forfatter

Will Hoffman

Rørtætningsspecialist