1. Software
  2. Roxtec Transit Operate™
  3. Jak to funguje

Jak to funguje

Toto je systém Roxtec Transit Operate™ v akci.

Jak to funguje

Roxtec Transit Operate™ umožňuje kompletní dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a kvality v průběhu času.

Nástroj Roxtec Transit Operate™ sestává z webového rozhraní, mobilní aplikace a žlutého identifikačního štítku.

operate_howitworks_group.png

Vše pak funguje následujícím způsobem: 

Všechny dokumenty, mezi které patří například dispoziční schémata podlaží, konstrukční výkresy, pokyny k montáži a certifikáty, se zadávají do systému. Toto již může být provedeno, pokud byl při konstrukci majetkové položky použit propojený nástroj Roxtec Transit Build™. Pokud ne, může to provést osoba, která za danou činnost ve vašem týmu odpovídá, nebo inspektoři bezpečnosti průchodů ze společnosti Roxtec. Je-li to možné, obsahuje seznam ID kabelových a potrubních průchodů.

operate_howitworks_01.png

Prostřednictvím webového rozhraní má manažer kvality, provozní ředitel nebo bezpečnostní technik přístup ke všem informacím. Výkresy a pokyny pro jakékoliv změny či modernizace jsou zpřístupněny v mobilní aplikaci, která je používána v místě provádění montáže. Instalační technik pomocí mobilní aplikace zašle nazpět zprávy o stavu. V těchto zprávách jsou obsaženy veškeré informace, jako například umístění v dispozičním schématu, průběh prací a dokonce i fotografie dokončených prací. Pokud se jedná o první práci na ještě neregistrovaném těsnění, je k ní připojen žlutý ID štítek s kódem QR. 

operate_howitworks_02.png

Inspektor kvality může v mobilním zařízení snadno vidět jak umístění průchodů, tak to, které průchody potřebují kontrolu. Výsledkem provedené kontroly kvality je buď schválení, nebo vydání příkazu k opravě. Všechny činnosti jsou obsaženy v dokumentaci kvality. Software obsahuje průběžně aktualizované zprávy o stavu, protokoly činností a úplný přehled registrovaných kabelových a potrubních průchodů. Do systému můžete pozvat externí inspektory a ukázat jim změny provedené od posledního ověření. Tímto způsobem zajistíte úplnou kontrolu nad všemi průchody po jakémkoliv přidání, změně nebo modernizaci a udržíte vysokou úroveň bezpečnosti po celou dobu životního cyklu vaší majetkové položky. 

Vyzkoušejte si zdarma a pusťte se do práce