1. Software
  2. Roxtec Transit Designer™
  3. Vědomostní databáze
  4. Používání protokolu pro audit

Používání protokolu pro audit

Při vytváření projektu můžete povolit funkci „Zapisovat protokol pro audit“. Dojde k vytvoření protokolu, který bude registrovat veškeré činnosti v rámci projektu s datem, časem a dotyčnou osobou. Kdykoli můžete tento protokol exportovat jako součást kusovníku do formátu Excel.