1. Software
  2. Roxtec Software Suite™
  3. Digitální nástroje pro mechanická těsnění

Digitální nástroje pro mechanická těsnění

Sada Roxtec Software Suite™ usnadňuje správu kabelů a potrubí.

Digitální nástroje pro mechanická těsnění

Rozšiřujeme naši nabídku těsnících řešení o online nástroje, které mohou pomoci ušetřit čas, zvýšit kvalitu a optimalizovat bezpečnost. Propojené nástroje umožňují digitalizaci celého procesu od návrhu a instalaci až po dokumentaci, údržbu a dlouhodobou kontrolu kvality.

Naši odborníci na těsnění, kteří znají výzvy, jimž čelí majitelé, návrháři a instalační technici, vyvinuli nástroje usnadňující specifikaci správných těsnění a splnění požadavků povinné dokumentace. Díky propojení nástrojů mohou uživatelé s různými úkoly sdílet informace v reálném čase. Majitelé s ním mohou ušetřit čas i peníze a vyhnou se zmatkům, pokud se rozhodnou pozvat několik týmů a dodavatelů spolupracujících na stejném projektu, protože jim všem umožní přístup ke stejným, dobře uspořádaným datům.

Online nástroj pro projektanty

Desítky tisíc návrhářů již používají bezplatný konstrukční nástroj Roxtec Transit Designer™ k výběru těsnění podle odvětví, projektu a aplikace. Stačí zadat plán kabelů, požadavky na těsnění a preference instalace a můžete vygenerovat výrobcem schválené výkresy a kusovník pro specifikaci, objednávku a instalaci. S nástrojem lze navrhnout stovky kabelových a potrubních průchodů během několika minut. Gary Jennings, vedoucí konstruktér elektrických systémů ze společnosti Wood Group, který nástroj použil v rámci velkého námořního projektu, prohlašuje: „Byli jsme schopni importovat data pro 11 940 kabelů přímo do softwaru Roxtec. Ušetřili jsme několik týdnů nebo dokonce měsíců a zaznamenali jsme v rámci tohoto projektu velký úspěch.“

Zajištění kvality konstrukce

Specialisté na zajištění kvality a řízení výroby používají neustále aktualizovaný nástroj Roxtec Transit Build™. Tento nástroj slouží ke kontrole a dokumentaci kvality instalace kabelového a potrubního těsnění a k údržbě aktuálních informací pro instalační techniky a inspektory. S funkcemi okamžitého sledování a efektivního hlášení o stavu instalace každého průchodu ušetříte čas a zajistíte bezproblémový pracovní postup stavby, přičemž budete mít také možnost hlásit a předat majiteli či provozovateli dokonale zdokumentovaný registr průchodu. Jonathan Parks, který zastává funkci Senior Contracts Manager ve společnosti MJM Marine, se domnívá, že se jedná o fantastický nástroj pro správu kabelových a potrubních průchodů, s nímž lze ušetřit spoustu času: „Objem prací prováděných v souvislosti s prostupy se nám podařilo snížit o 60 %. Nástroj se velmi snadno používá k přesnému určování polohy prostupů; k čemuž přispívá i systém signalizačních světel, kdy žluté světlo znamená připravenost, červené světlo upozorňuje na problém a zelené světlo signalizuje stav po dokončení a provedené kontrole.“

Registr kabelových a potrubních průchodů

Nástroj Roxtec Transit Operate™ byl vyvinutý k zajištění systematické kontroly a dokumentace v průběhu času. Jedná se o kompletní software pro správu registrů. Sleduje průchody od počáteční instalace až po nedávné modernizace kabelů, potrubí a zařízení. Použitím identifikačních štítků na těsněních můžete vytvořit registr systémů těsnění kabelových a potrubních průchodů, který odpovídá novým předpisům například v lodním a námořním odvětví. Systém Roxtec Transit Operate™ zahrnuje aktualizovaný protokol prostupů a obsahuje výkresy, obrázky, údaje o produktech, pokyny k montáži, certifikáty a další dokumenty. Jedná se o profesionální software pro majitele a provozovatele, kteří chtějí zaručit vysokou úroveň bezpečnosti v průběhu celého životního cyklu majetkové položky.

Zpět