1. Produkty
 2. Řešení
 3. Prostup Roxtec SBTB EMC

Prostup Roxtec SBTB EMC

Pro optimalizované rozložení tisku použijte tlačítko Tisk na stránce.

Prostup k zajištění elektromagnetické kompatibility s kovovým rámem zlepšujícím protipožární ochranu.

Roxtec SBTB EMC je oboustranný kabelový a potrubní prostup zajišťující elektromagnetickou kompatibilitu a vysoký stupeň protipožární ochrany. Kovový rám se ke konstrukci přivařuje. Máte na výběr mezi moduly Roxtec ES pro elektromagnetické stínění a moduly PE, které chrání proti vedeným ruchům. Pomocí testovací tyčky Roxtec EC získáte indikaci o elektrickém výkonu kabelových prostupů Roxtec BG™ nebo ES.

 • Protipožární
 • Plynotěsné
 • Vodotěsné
 • Prachotěsné
 • Poskytuje vestavěnou záložní kapacitu

Specifikace a certifikáty

Certifikáty jsou průběžně doplňovány, obnovovány a nahrazovány. Pro zajištění souladu je pravidelně kontrolujte.

Protipožární ochrana

 • Nehořlavost TŘÍDY A podle organizace IMO a Mezinárodních předpisů pro postupy požárních zkoušek, 2010
 • TŘÍDA H v souladu s IMO 2010, kódu FTP + křivka požárního zatížení HC

Těsnost

 • Plynotěsnost: 2,5 bar (katastrofický)
 • Vodotěsnost: 4 bar (katastrofický)

Podporuje