1. Produkty
  2. Instalace
  3. Montážní tipy

Montážní tipy

Těsnění Roxtec se instalují velmi snadno.

Prostor utěsnění

  • Výška zatěsnění určuje objem těsnicích modulů, které musí být použity v otvoru rámu. Správné využití výšky zatěsnění je rozhodující pro vlastnosti certifikovaného produktu.
  • Výška zatěsnění (h) uvedená v tabulce se rovná vnitřní výšce otvoru rámu (H) mínus požadovaný prostor v mm pro kompresní jednotku
  • Kombinovaná výška zvolených těsnicích modulů musí vždy odpovídat výšce zatěsnění (h)
  • Před výběrem těsnicích modulů vypočtěte správnou výšku zatěsnění podle pokynů k montáži.

new_packing space_600x600.png

Měřeno v milimetrech, mm.
Výška rámu (H) [mm] Výška zatěsnění (h) [mm] Velikost rámu
101 60 1 a 2
160 120 3 a 4
218 180 5 a 6
278 240 7 a 8

Sady modulů

Při použití našich standardních modulových sad je snadné sladit správný počet modulů s prostorem k zatěsnění. Jedna standardní modulová sada se rovná prostoru k zatěsnění u rámu velikosti 4 a dvě sady se rovnají prostoru k zatěsnění u rámu velikosti 8.

Předem konfigurované sady těsnění

Doporučujeme používat naše předem konfigurované sady (dostupné pro velikost rámu 6), včetně těsnicích modulů, vymezovacích desek a kompresního klínu Roxtec. Vždy budete mít jistotu, že v krabici od sady se nachází správný počet modulů pro váš rámový otvor. 

Sealing kits 2_justerad.jpg

Vyberte velikosti modulů

Při výběru velikostí těsnicích modulů můžete zvolit buď menší počet větších modulů a ušetřit tak nějaký čas při montáži, nebo několik modulů menší velikosti a získat tak větší těsnicí kapacitu pro budoucnost. 

with and without spare capacity2.png

Vlevo 12 kabelů utěsněných pomocí největších možných modulů. Vpravo je stejných 12 kabelů utěsněno nejmenšími možnými moduly vytvářejícími volnou kapacitu. Do budoucna je k dispozici volná kapacita ve výši 15 dalších modulů.  

Přípravy 

Před zahájením montážních prací připravte pracovní prostor. V případě potřeby očistěte montážní prostor a ujistěte se, že otvor, který se chystáte utěsnit, je snadno přístupný. Ověřte, že máte k dispozici všechny součásti. 

Uspořádání kabelů

Dbejte na to, aby kabely (a potrubí) vedly rámem v přímém směru, a nikoliv šikmo. V případě potřeby uvolněte kabely z opěr, aby s nimi bylo možné hýbat. Těžké kabely by měly být v průběhu montáže podepřeny. 

Preparations 3.png

Upozorňujeme, že společnost Roxtec nabízí rámy, které lze svařovat nakloněné, pokud víte, že instalace musí průchodem procházet pod strmým úhlem. 

Zahřejte mazivo

Při montáži za nízkých teplot ohřejte mazivo v ruce či kapse, aby změklo. Mazivo je důležitým prvkem celého systému.

lubricant400px.jpg

Umístění komponent

Zamýšlíte-li v budoucnu přidávat další kabely, můžete uspořit čas instalací modulů pro záložní kapacitu v blízkosti kompresní jednotky. Umístění kabelů ve spodní části těsnění je výhodné pro těsnicí vlastnosti. 

MicrosoftTeams-image (6) (1).png

Kabely oddělujte vymezovacími destičkami 

K oddělení kabelů a k jejich udržení od sebe v průběhu montážních prací použijte vymezovací destičky. Tím si usnadníte vkládání těsnicích modulů. Náš montážní nástroj, držák modulů, pomáhá udržet kabely a vymezovací destičky na místě v průběhu montáže. 

Roxtec Module Holder_450x450.png

Předběžná komprese

Pokud nemáte dostatek místa pro kompresní jednotku Roxtec nebo poslední řadu modulů, je nutné provést předběžnou kompresi. Použijte předkompresní nástroj Roxtec, pomocí něhož vytvoříte místo a zajistíte, aby byla celá oblast pro zatěsnění správně vyplněna. Před vložením klínu nechte tlak několik minut působit. Před kompresí ověřte, že jsou kabely volné. 

bro_inst_tools10_2 (1).jpg

Částečná nebo přerušená montáž 

Během montáže použijte držák modulů Roxtec, abyste se vyhnuli rušivým prvkům a měli pracovní prostor bez kabelů.

module_holder500px.png

Pokud přerušíte práci a musíte pracoviště dočasně opustit uprostřed úkonu, použijte držák modulů a vše zůstane na svém místě do okamžiku, kdy budete moci úkon dokončit.

Částečně namontované těsnicí systémy musí být stlačeny, pokud mají být po delší dobu ponechány bez povšimnutí. Nástroj Roxtec pro předběžnou kompresi je velmi užitečný. 

Před utažením kompresních jednotek dokončete celou sestavu

K usnadnění vkládání kompresního klínu Roxtec do kombinovaných rámů utáhněte klíny po vyplnění všech otvorů. Tlak totiž způsobí mírné vyboulení vnitřních stěn rámu. 

G 6x3 frame distortion_beskuren.png

Upozorňujeme, že stav na této ilustraci je přehnaně zvýrazněný.