1. Produkty
  2. Instalace
  3. Modulární těsnící systém
  4. Zásady pro prostor k zatěsnění

Zásady pro prostor k zatěsnění

  • Výška zatěsnění určuje objem těsnicích modulů, které musí být použity v otvoru rámu. Správné využití výšky zatěsnění je rozhodující pro vlastnosti certifikovaného produktu.
  • Výška zatěsnění (h) uvedená v tabulce se rovná vnitřní výšce otvoru rámu (H) mínus požadovaný prostor v mm pro kompresní jednotku
  • Kombinovaná výška zvolených těsnicích modulů musí vždy odpovídat výšce zatěsnění (h)
  • Před výběrem těsnicích modulů vypočtěte správnou výšku zatěsnění podle pokynů k montáži.

new_packing space_600x600.png

Měřeno v milimetrech (mm)
Výška rámu (H) [mm] Výška zatěsnění (h) [mm] Velikost rámu
101 60 1 a 2
160 120 3 a 4
218 180 5 a 6
278 240 7 a 8