1. Odvětví
 2. Infrastruktura
 3. Technologické budovy
 4. Mechanické a elektrické místnosti

Další těsnicí řešení pro vaše mechanické a elektrické místnosti

Užitkové oblasti pro vzduchotechniku, medicinální plyn, čistou vodu, generátory čisté páry a elektrická zařízení často sousedí s prázdnými oblastmi. Prostupy kabelů a potrubí do laboratoří nebo výrobních prostor obvykle vyžadují udržení vzduchotěsnosti a splnění požárních požadavků. Musí být schváleny k použití v nebezpečných prostředích nebo splňovat požadavky odolnosti proti výbuchu. Těsnění Roxtec jsou vysoce výkonná a vhodná pro různá řešení v těchto oblastech.

Proč používat Roxtec?

 • Vzduchotěsné
 • Prachotěsné
 • Protipožární
 • Odolné proti tlakové vlně
 • Schváleno k použití v prostředích s nebezpečím výbuchu

Nepřekonatelná jednoduchost

 • Rychlá a snadná montáž
 • Jeden otvor na více kabelů nebo potrubí
 • Flexibilita pro kabely a trubky s různými průměry
 • Rezervní kapacita pro budoucí kabely a trubky