1. Tuotteet
 2. Tuotteen toimivuus
 3. Roxtecin tiivisteet sähkömagneettista suojausta varten

Roxtecin tiivisteet sähkömagneettista suojausta varten

Suojaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

Roxtecin tiivisteet sähkömagneettista suojausta varten

Roxtecin ES-tiivistysjärjestelmä varmistaa suojauksen sähkömagneettisilta häiriöiltä (EMI) ja pulsseilta (EMP). Monien alojen ja vaativien käyttökohteiden tarpeisiin soveltuva järjestelmä on kaikkien suurimpien luokituslaitosten hyväksymä. Roxtecin ES-tiivisteet suojaavat sähkömagneettisen säteilyn lisäksi tulipalolta, kaasulta ja vedeltä.

Suojaus on menetelmä, jolla herkkiä laitteita suojataan sähkömagneettisilta häiriöiltä. Sähkömagneettisia signaaleja ja kenttiä heikennetään ja estetään johtavista tai magneettisista materiaaleista valmistetuilla suojuksilla. 

Suojaus toimii molempiin suuntiin. Se estää sähkömagneettisia signaaleja ja kenttiä poistumasta suojatulta alueelta. Suojauksen avulla voi esimerkiksi suojata arkaluonteisia tietoja telekuuntelulta tai varmistaa sähköntuotannosta syntyvien häiriöiden pysyminen päästörajoitusten edellyttämällä rajatulla alueella.

Huom: jos käyttökohteeseen liittyy potentiaalintasaus- tai maadoitusvaatimuksia suosittelemme Roxtec BG™ B -järjestelmän käyttöä.

EMC on hyvää ja EMI on huonoa

Sähkömagneettinen suojaus on keino taata EMC-yhteensopivuus ja välttää EMI:n kaltaisia uhkia.

Sähkömagneettisten häiriöiden lähteet ja vastaanottimet 

Muista, että kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat sähkömagneettisten häiriöiden lähteitä eli ne voivat aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa. Lisäksi sähköhäiriöt voivat vaikuttaa niihin eli ne voivat olla myös häiriöiden kohteena.

Yleiset lähteet

 • Radio-, TV- ja tutkalaitteet
 • Sähkölinjat
 • Elektroniset piirit
 • Valonhimmentimet
 • Kaarihitsauslaitteet
 • Sähkömoottorit
 • Sähkömyrskyt ja mittavat auringonpurkaukset
 • Sähkömagneettiset pulssiaseet

Vastaanottajat (mahdolliset häiriökohteet)

 • Radio- ja TV-vastaanottimet
 • Kodinkoneet
 • Tietokoneet
 • Elektroniikka 
Sähkömagneettiset häiriöt ja pulssit vaikuttavat lentokoneisiin, lääketieteellisiin laitteisiin, navigointilaitteisiin ja signaalijärjestelmiin, joten ne voivat aiheuttaa vakavia uhkia terveydelle ja turvallisuudelle.
Mikael Grudd, tekninen EMC-tuoteasiantuntija, Roxtec

Eliminoi kytkentäpolut

Häiriöiden lähteet ja vastaanottajat eivät vaikuta toisiinsa, kun niiden välillä ei ole kytkentäpolkua. Sähkömagneettisilta uhkilta voidaan suojautua eliminoimalla kytkentäpolut eli kaikki yhteydet, joiden kautta häiriö voi välittyä sen lähteestä vastaanottavaan laitteeseen. 

Roxtec ES -järjestelmä on tehokas suojausratkaisu suojattuihin ympäristöihin. Järjestelmä suojaa sekä johtuvilta että säteileviltä häiriöiltä.

Johtava kytkentäpolku – sähkömagneettiset häiriöt kulkeutuvat kaapeleiden ja putkien kautta. Kytkentäpolku voi olla joko johtava magneettikytkentä tai kapasitiivinen sähkökytkentä.

Säteilevä kytkentäpolku – sähkömagneettiset häiriöt voivat välittyä myös ilmateitse sähkömagneettisina aaltoina. Kun tämä energia imeytyy, se saa aikaan sähkövirran vastaanottavassa kaapelissa/putkessa tai suoraan elektronisessa laitteessa.

Roxtecin ES-järjestelmä

Roxtec ES -läpivientien tarkoituksena on parantaa eri sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta sähkömagneettisella suojauksella. Järjestelmä on modulaarinen kaapeleiden ja putkien läpivienti käyttökohteisiin, joissa tarvitaan sekä sähkömagneettista suojausta että mekaanista läpivientisuojausta. Kaksitoiminen järjestelmä estää sähkömagneettisia kenttiä ja suojaa ympäristöriskeiltä, kuten tulelta, kaasulta, vedeltä, pölyltä, lialta ja jyrsijöiltä.

Järjestelmän komponentit

Järjestelmä koostuu sähköä johtavasta teräskehyksestä, Roxtec ES -moduuleista, välilevyistä ja puristusyksiköstä sekä asennuksessa käytettävästä asennusrasvasta. Saatavana on eri muotoisia ja kokoisia kehyksiä. Ne voidaan asentaa rakennuksiin joko rakennusprosessin aikana tai jälkiasennuksina seinien ja osioiden läpi kulkevien kaapeli- ja putkiaukkojen suojaamiseen. 

Jatkuva sähkökytkentä suojattuun rakenteeseen on äärimmäisen tärkeää. Kehykseen asennettavat Roxtex ES -tiivistysmoduulit tiivistyvät kaapelien ja putkien ympärille. Tämän jälkeen asennettava Roxtec Wedge ES -puristinyksikkö viimeistelee tiivistyksen puristamalla tiivisteet tiiviisti kiinni kaapeleihin ja putkiin.

Testattu sähkömagneettinen suojaus

Koottuna Roxtec ES -tiiviste suojaa läpivientiä ja kytkettyjä laitteita johtuvilta sähkömagneettisilta häiriöiltä. Tiivisteet on testattu lukuisissa eri viranomaisten testeissä, kuten IEEE 299-standardin mukaisissa vaimennustesteissä ja VG 95373-15 -standardin mukaisissa siirtoimpedanssin testeissä. 

Sähkömagneettisesti suojatut Roxtec ES -moduulit

Valkoisilla raidoilla merkityissä Roxtex ES -tiivistysmoduuleissa on kaksi komponenttia, jotka vastaavat erityyppisten sähkömagneettisten häiriöiden estämisestä. Moduulit suojaavat kaapelisuojusten kautta välittyvältä sähkömagneettiselta energialta ohjaamalla sen maadoitukseen. Moduulien sisäinen sähköä johtava kumimateriaali suojaa puolestaan säteilevältä sähkömagneettiselta energialta.

Roxtec ES -moduuli koostuu kahdesta identtisestä puolikkaasta, jotka muodostavat yhtenäisen yksikön asennettuna. Moduulin keskellä olevat sylinterimäiset samankeskiset kumikerrokset ovat irrotettavia, joten ne saadaan sovitettua kaapelin ympärille tiukasti. Kumikerrosten ansiosta moduuli voidaan sovittaa sekä kaapelin halkaisijalle sopivaksi että sähkömagneettisen suojauksen varmistavaksi.

 • Johtava kumi – moduulin keskellä kulkee sylinterimäisten kumikerrosten vastaisesti sähköä johtava kumikerros. Se toimii suojana säteilevälle elektromagneettiselle häiriölle.
 • Johtava kalvo – moduuli kääritään sähköä johtavaan alhaisen impedanssin kalvoon, mikä muodostaa 360 asteen kaapelisuojauksen. Kalvo on jatkuvassa kosketuksessa johtavaan kumiin ja kaapelisuojukseen ja yhdistää kaikki moduulit metallikehykseen. Häiriöt johtuvat kalvon kautta johtavasta kumikerroksesta ja kaapeli- tai putkisuojuksesta kehykseen ja suojattuun rakenteeseen. 
Roxtecin ES-järjestelmä

360 asteen jatkuva suojaus

Roxtec ES -läpiviennit ovat äärimmäisen arvokkaita, kun haluat varmistaa suojattuun ympäristöön asennettavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tehokkaan suojauksen. Se voi olla suojana laitekotelossa, huoneessa, rakennuksen rakenteissa, porauslautalla tai aluksissa.

Kaapeleiden ja putkien Roxtec ES -tiiviste integroituu osaksi laitteiden suojausympäristöä. Suojaus suojaa sekä säteilevältä että johtuvalta sähkömagneettiselta energialta.

 

Heijastus, imeytyminen ja suojaus

Heijastus

Heijastus on yksi tavoista suojata herkkiä laitteita mahdollisesti vaarallisilta sähkömagneettisilta kentiltä. Yleinen menetelmä sen toteuttamiseen on käyttää erittäin hyvin johtavaa suojaa/estettä, joka pienentää energiakuormaa.

Imeytyminen

Imeytyminen tarkoittaa sähkömagneettisen energian heikkenemistä materiaalin vaimentavan vaikutuksen johdosta, kun energia etenee materiaalissa.

Suojaus

Suojaus koostuu sekä heijastamisen että imeytymisen vaikutuksista. Desibeleinä (dB) ilmoitettu suojauksen tehokkuus ilmaisee, miten tehokkaasti suojaus toimii. Se on logaritminen vertailu energiatasoista suojan eri puolilla. Mitä suurempi arvo on, sitä tehokkaampi suojaus on.

 

Roxtec ES -järjestelmässä johtuvat häiriöt ohjataan suojattuun rakenteeseen johtavan kalvon kautta. Näin häiriöitä ei esiinny kytkentäkanavissa tai suojatuissa kaapeleissa tai putkissa. Säteilevät häiriöt heijastuvat ja imeytyvät johtavaan kumikerrokseen. Kaapelitulojen kanssa poikittain sijoitettu suojaava kerros kulkee läpi moduulien koko poikkileikkauksen.

Suojauksen tehokkuuden mittaaminen

Yleinen mittaustapa on IEEE 299 -standardin mukainen itse luotu RF-signaalin käyttö. Testiasetelma kalibroidaan sijoittamalla lähetin- ja vastaanotinantennit ensin niin, ettei niiden välillä ole esteitä, ja mittaamalla sitten vastaanotetun signaalin voimakkuus. Tämän jälkeen vastaanottava antenni sijoitetaan saman matkan päähän suojattuun tilaan. Signaalin voimakkuus mitataan uudelleen. Vastaanotetun signaalin voimakkuus, joka ilmaistaan yleensä desibeleinä (dB) määrittää suojauksen tehokkuuden.


image001_750x373_compressed.jpg

Kuva testijärjestelmästä – lähettävä ja vastaanottava antenni eri puolilla sähkömagneettista suojusta.

Testausta Roxtecilla – sähkömagneettisen suojauksen testaus


Roxtec RM ES -järjestelmien tyypilliset sähköominaisuudet.

Graf_compressed.jpg

Roxtec-tiivisteet testataan suojatuille ympäristöille määritettyjen standardien, kuten IEEE 299:n, mukaisesti. Ne asennetaan seinärakenteeseen ennen koko suojauksen tehokkuuden mittaamista.

Roxtec ES -tiivistysjärjestelmä on saatavana myös vaarallisiin kohteisiin hyväksyttyinä versioina. Tutustu Roxtec ES Ex -läpivienteihin.

Lataa white paper -artikkeli

Lataa antamalla tietosi.

Kiitos!

Saat pian sähköpostiviestin.

Parhain terveisin
Roxtec