1. Tietokirjasto
  2. Tiivistämisen haasteet
  3. Kuinka suunnitellaan ilmatiiviit huoneet desinfektointia varten

Kuinka suunnitellaan ilmatiiviit huoneet desinfektointia varten

Lue white paper ilmatiiviistä ratkaisuista.

Kuinka suunnitellaan ilmatiiviit huoneet desinfektointia varten

Suunnitteletko huoneita, jotka ovat alttiina desinfektoinnille – prosessille, jossa käytetään erittäin myrkyllistä kaasua biologisten tekijöiden inaktivoimiseksi? Lue white paper "Ilmatiiviit ratkaisut. Tulevaisuuteen keskittyvä katsaus desinfektoinnin suunnitteluun", Andrew Somerville Hoare Leasta ja Shem Sacewicz HOK Architectsista. Se selittää prosessin yleisillä desinfektointiaineilla ja korostaa ilmatiiviyden tarvetta.

Lataa white paper

Andrew Somerville on johtaja ja tiede- ja tutkimussektorin johtaja Hoare Leassa, insinööritoimistossa, joka tarjoaa ratkaisuja rakennusten monimutkaisiin suunnitteluhaasteisiin. Shem Sacewicz on HOK Architectsin vanhempi osakas ja laboratorioarkkitehti, jolla on 20 vuoden kokemus tiedeprojekteista Euroopassa ja Aasiassa. Heidän raporttinsa voi auttaa lukijoita ymmärtämään desinfektointiprosessin ja sen vaikutukset huoneen ilmatiiviyteen. Siinä sanotaan, että jälkiasennus tai ilmatiiviyden huomioiminen suunnittelun myöhäisessä vaiheessa voi olla hengenvaarallista ja erittäin kallista, kun taas "huoneen ilmatiiviysvaatimusten huomioiminen suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa auttaa saavuttamaan turvallisen ja kustannustehokkaan tuloksen".

Ilmatiiviys turvallisuuden vuoksi

Ensisijaiset syyt huoneiden tiivistämiseen ovat desinfektointiaineen vapautumisen estäminen, vaaditun desinfektointiainepitoisuuden ylläpitäminen ja biologisten aineiden karkaamisen estäminen. Desinfektoinnin tiiviyden kannalta tärkeimmät ongelmat ovat huoneen vaipan rakenteen ilmatiiviys, materiaalien yhteensopivuus sekä rajattu tila ja viereiset alueet koko desinfektointijakson ajan. Kirjoittajat toteavat, että suunnittelijoiden on tärkeää ymmärtää esi-, desinfektointi ja jälkidesinfektointiprosessi ja olla mukana riskinarvioinnissa. He esittelevät erilaisia desinfektointiaineita, laitteita ja menetelmiä sekä erilaisia desinfektoitavien tilojen ilmatiiviysstandardeja.

"Suojaesteen on integroiduttava täysin kaikkiin esineisiin, jotka läpäisevät sen."

Vahvan esteen ylläpitäminen

He kirjoittavat, että suojaesteen haavoittuvuus sijoittuu tyypillisesti erilaisten materiaalien liitoksiin, läpivienteihin tai paikkoihin, missä este rikkoutuu tai on vaurioitunut. Kaikki nämä olosuhteet on esitettävä huolellisesti, ja joitain perusperiaatteita sovelletaan näiden liitosten muodostamiseen:

"Suojaesteen on integroiduttava täysin kaikkiin esineisiin, jotka läpäisevät sen, kuten oviin, ikkunoihin, valoihin, putkiin, kaapeleihin, kanaviin tiiviyden aikaansaamiseksi. Näiden tiivisteiden on mahdollistettava vankka, luotettava ja puhdistettava ratkaisu."

Lataa white paper -artikkeli

Lataa antamalla tietosi.

Kiitos!

Saat pian sähköpostiviestin.

Parhain terveisin
Roxtec

Päivitetty: