You are browsing the site for Roxtec Danmark (da).

We think you may belong in this market: United States (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Vi anvender cookies til at sikre, at vores websted fungerer optimalt, og til at indsamle oplysninger, der hjælper os med give dig en bedre brugeroplevelse.
Information om personlige oplysninger og cookies

OK
  1. Fokus
  2. Roxtecs tætninger under terræn
  3. Håndtering af fejl i el-tavler
  4. Design til stabil strømforsyning

Design af elektrisk transformerstation til stabil strømforsyning

Design af elektrisk transformerstation til stabil strømforsyning

Hvordan opnår man en sikker transmission og fordeling af elektricitet? Opskriften er at tilføje ekspertise, engagement og innovative løsninger tidligt i transformerstationens designfase.

Imellem kraftværket og slutbrugeren af elektricitet er der et helt system af transmission og distribution, med det formål at garantere en pålidelig forsyning. Traditionelt set kommer strømmen i et forsyningsnetværk kun fra én side, men i dag, med lokaliseret produktion, tilføres der også strøm til netværket på lokalt plan.

Transformerstationens rolle

Transformerstationer er en del af transmissionssystemet. Deres rolle er at transformere spændingen fra høj til lav eller omvendt. Når man bygger og starter med at bruge sådan en transformerstation, er det nødvendigt at udføre en række projekter, for at overholde forskellige love og lokale og internationale standarder.   

power-sapei.jpg

Designtrin til transformerstationer

  1. Design af et system til jordforbindelse og bonding. 
  2. Design af transformerstationens layout. En transformerstations layout består hovedsageligt af at arrangere koblingsdele i henhold til funktion og regler for fysisk adskillelse. Dette inkluderer positionering af udstyr, bus-design, design af mandehuller, elektrikerrør og hjælpestrømssystemer, såvel som et udvalg af jævnspændingsbatterier, batterioplader og andre hjælpesystemer.
  3. Ingeniør-support til licenser og tilladelser. Dette inkluderer forberedelse af tegninger kontrolleret af professionelle ingeniører, udtalelser ved offentlige høringer i den kommune der berøres af planen for anlægget, bestilling af støj- og EMC-undersøgelser og udvælgelse af udbedringsmetoder, hvis det er nødvendigt.
  4. Civilt og strukturelt design.
  5. Udstyrsspecifikation og bestilling. Da specifikation af betydningsfuldt udstyr er en af de mest kritiske opgaver ved transformerstationens ingeniørarbejde, er der mange detaljer.

Sådan håndterer du trin 5

En stor udfordring for designere og entreprenører er specifikation og bestilling af holdbare tætninger af høj kvalitet til kabler og kabelbeskyttelsesrør ved gennemføringer til transformerstationer og inde i transformerstationer. 

Løsningen er at bruge mekaniske modul-baserede tætningssystemer. Det forbedrer ydeevnen og øger effektiviteten i forhold til projektomkostninger, timing og levering. Udover at være fuldstændig vand- og gastætte, forebygger de mekaniske systemer også uønskede lugte samt forhindrer insekter og små dyr i at komme ind.

Omkostningseffektive løsninger

Brugen af modul-baserede tætningssystemer er omkostningseffektive fra dag ét. De forenkler planlægning og design, gør monteringsarbejdet hurtigere og reducerer behovet for forsyninger, materialer og logistik. Det gør det muligt for afdelinger af vedligeholdelse at udføre opgraderinger på stedet og løse uforudsete situationer med hensyn til kabler og rørs dimensioner samt antallet af materialer til kabler eller rør. De langsigtede besparelser er tydelige: gen-installerbare tætningssystemer sparer brugeren i både tid og penge gennem hele transformerstationens levetid.

Digitale værktøjer, såsom online tætningskonfigurationsapplikationer, hjælper også med at reducere risici ved at sikre, at beslutninger med hensyn til kabel- og kanaltætning tages under designfasen – og ikke senere hen på området.

Mere om modul-baserede tætningssystemer til kabler og rør