1. Despre noi
  2. Companie
  3. Juridic

Precizări legale

Acest site web este controlat de Roxtec International AB sau de agenția locală Roxtec relevantă pentru secțiunile respective.

Confidențialitatea și modulele cookie

Faceți clic pe linkul următor pentru a citi Informații despre confidențialitate și modulele cookie.

Declinarea răspunderii

Informațiile de pe acest site web sunt furnizate de Roxtec. Când le utilizați, confirmați că vă luați angajamentul de a respecta precizările juridice conținute aici. Roxtec își rezervă dreptul de a modifica orice funcționalitate a acestui site web, inclusiv precizările juridice, fără notificare prealabilă și orice modificare intră în vigoare imediat după postarea sa.

Conținutul site-ului web Roxtec are exclusiv rol informativ general și este furnizat „ca atare” și „în limita disponibilității”, fără garanții de niciun fel, explicite sau implicite.

Roxtec nu va răspunde în niciun caz pentru pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau secundare cauzate de utilizarea acestui web (inclusiv a oricărui site web legat la sau cu acest site web) sau cauzate de imposibilitatea de a utiliza aceste informații, chiar dacă Roxtec este înștiințată cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune.

Drepturi de autor/mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală

Toate informațiile de pe acest site web, inclusiv denumirile, graficele, imaginile, mărcile comerciale, siglele și produsele software folosite în sau pentru activitatea, produsele și serviciile companiei Roxtec reprezintă proprietatea Roxtec sau a filialelor sale și sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală din țările în care Roxtec își desfășoară activitatea.

Puteți citi, descărca sau tipări copii ale conținutului, însă numai pentru uzul dumneavoastră personal și nu în scop comercial. Rețineți că, atunci când descărcați sau tipăriți copii ale informațiilor de pe acest site web, trebuie să includeți toate drepturile de autor aferente, iar conținutul nu poate fi reprodus, stocat, tradus, revândut sau redistribuit fără aprobarea prealabilă în scris a companiei Roxtec. Nu puteți vinde, modifica sau utiliza nicio astfel de informație în scop public sau comercial.

Este posibil ca produsele și desenele Roxtec să fie protejate de brevete, modele utilitare și desene înregistrate în țările relevante în care Roxtec își desfășoară activitatea, iar aceste produse și desene nu pot fi copiate sau produse sub nicio formă fără aprobarea prealabilă în scris a companiei Roxtec.

Produse

Produsele fabricate de Roxtec sunt comercializate în conformitate cu Termenii și condițiile generale de vânzare Roxtec. Produsele standard pentru asigurarea protecției de la Roxtec sunt testate, omologate și fabricate pentru destinația lor de utilizare.

Totuși, informațiile furnizate pe site-ul web Roxtec nu vă exonerează pe dumneavoastră, destinatarul informațiilor furnizate și/sau pe autorul specificațiilor, pe cumpărător, instalator și/sau utilizatorul de produse Roxtec, de obligația de a determina în mod independent oportunitatea de utilizare a acestor produse pentru procesele și/sau instalările și/sau utilizările de la fața locului.

Orice modificări, variații și/sau schimbările efectuate la produse și/sau la instrucțiunile de instalare fără aprobarea prealabilă în scris a companiei Roxtec pot anula rezultatele testelor, omologările și/sau funcționalitatea prevăzută.