1. Tietokirjasto
  2. Käyttökohteet
  3. Raideliikenteen valmistuksessa käytettävissä muoviputkissa piilevät haasteet

Raideliikenteen valmistuksessa käytettävissä muoviputkissa piilevät haasteet

Raideliikenteen valmistuksessa käytettävissä muoviputkissa piilevät haasteet

Digitalisaatio kuljetusalalla ei ole mikään uusi suuntaus, mutta digitaalitekniikan viimeaikainen kehitys tuo mukanaan uusia haasteita raideliikenteen suunnittelijoille ja valmistajille. Matkustajatietojärjestelmät, infotainment-järjestelmät, anturit ja valvontakamerat ovat välttämättömiä nykyaikaiselle ja turvalliselle junaliikenteelle. Nämä tekijät lisäävät uusien laitteistojen tarvetta, ja myös tietoliikennekapasiteettia on lisättävä. Myös muoviputkien läpiviennit on suojattava tehokkaasti.

Tiedon siirtäminen Ethernet-verkon kautta on muodostumassa normiksi, mutta nopeampi tiedonsiirto tuo myös lisäkustannuksia. Uudet laitteistot lisäävät junan painoa ja vähentävät matkustajille varattavaa tilaa. Lisäksi uudet data- ja signaalikaapelit lisäävät ajoneuvon painoa entisestään. Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää, että valmistajat löytävät keinoja välttää ajoneuvon painon nettolisäys ja matkustajamäärän väheneminen. Energiankäyttö ja käyttökustannukset vaikuttavat raideliikenteen omistajien tulokseen. Valmistajan on voitava hallita niitä. Valmistajat voivat lieventää ja kompensoida näitä haasteita käyttämällä järjestelmällistä lähestymistapaa, jossa huomioidaan sekä kevyet materiaalit että järjestelmän optimointi.

Suojaputket kaapelisarjoille

Valmistajien näkökulmasta on tärkeää, että kaapelit ja johdot voidaan niputtaa johtosarjoihin ja reitittää ne suojaputkien läpi. Raideliikenteen valmistuksen suositellut käytännöt edellyttävät, että ulkohalkaisijaltaan pienet kaapelit suojataan putkilla ja että niitä tuetaan riittävästi turvallisuus-, luotettavuus- ja huollettavuussyistä. Näin kaapeliläpivientien tiivistäminen vie vähemmän tilaa, koska kaapelien ja johtojen reititykseen tarvitaan vähemmän aukkoja. Yksittäisten kaapeleiden ja johtojen tiivistäminen yksitellen vie aivan liikaa tilaa. Seinien ja lattioiden läpi kulkeviin suojaputkiin käytetään yleisesti liittimiä ja sovittimia. Liittimien koko on pienentynyt liitintekniikan kehittymisen myötä, mutta suojaputkien päättäminen ja liittimien lisääminen läpivienteihin tuo lisää kustannuksia ja voi aiheuttaa ongelmatilanteitakin.

Muoviputket ovat kevyempiä kuin metalliputket ja suojaavat kaapeleita tehokkaasti, joten niiden käyttö lisääntyy. Siksi myös alarungon kovemmassa käyttöympäristössä sijaitsevat kaapelit ja johdot johdetaan usein joustavien muoviputkien läpi. Matkustamossa tai ohjaamossa ne päättyvät virta- tai viestintälaitteen pääteliittimeen.

Palontorjunta raideliikennevälineissä

Sähköasennuksia koskevat määräykset edellyttävät, että kaapelilla ja tilalla on tietty täyttösuhde. Sen on jätettävä paljon avointa tilaa suojaputkeen, vaikka käytössä olisi putkijohdon suurin sallittu kapasiteetti. Valmistajalla on vielä yksi ongelma: suojaputki on tiivistettävä vedeltä, pölyltä ja tulelta, koska se kulkee paloluokiteltujen seinien ja lattioiden läpi. Tulipalossa palokatkon läpi kulkeva muoviputki sulaa ja putoaa ja jättää näin seinään tyhjiön, jonka läpi liekit voivat levitä. Suojaputkien poikkipinta-alasta saa olla kaapelia enintään 60 %, joten jopa sallittuun enimmäismäärään täytetyssä putkessa on tyhjiö. Raideliikennevälineiden palosuojausta koskevan EN 45545-3 ‑standardin vaatimusten täyttymiseksi liekkien on pysyttävä seinän toisella puolella vähintään niin pitkään, mitä seinän luokitteluun (esimerkiksi E30) on kirjattu.

cm_pps_small.jpg

Suojaputkien tiivistäminen palokatkoissa

Tulipalossa avoin tyhjä tila on suljettava, jotta tuli ei pääse leviämään. Markkinoilla on tiivistysratkaisuja, jotka sisältävät lämmölle altistuessaan turpoavaa materiaalia. Sitä on tiivistysaineissa, kaapeli- ja putkijohdoissa ja sovitinjärjestelmissä. Altistuessaan lämmölle turpoava materiaali laajenee moninkertaiseksi alkuperäiseen tilavuuteensa verrattuna. Tuloksena on kevyesti hiiltynyttä materiaalia, joka johtaa huonosti lämpöä ja toimii erittäin hyvin passiivisessa palosuojauksessa. Laajentuessaan hiiltynyt materiaali tiivistää kaikki ontelot kaapelien ja johtojen ympärillä ja välillä. Se peittää tyhjiön kokonaan ja estää liekkien leviämisen.

Roxtec.01.png

Roxtecin muoviputkien "PPS"-läpivientiratkaisuissa on tiivistysmoduulit, joihin on integroitu turpoavaa materiaalia. Se perustuu kuoriutuvaan grafiittiin, joka laajenee jopa 35 kertaa alkuperäiseen tilavuuteensa. Jopa vain +140 ⁰C:n aktivointilämpötilassa savun ja liekkien tunkeutuminen pysyy minimissä. Tiivistysratkaisu täyttää EN 45545-3 -standardin vaatimukset E60:een asti. Tiivistysmoduuli eristää myös vettä ja pölyä IP66:n mukaisesti. Moduuli on tärinätestattu liikkuvaa kalustoa koskevan standardin IEC 61373 mukaisesti ja se täyttää standardien EN 45545-2 ja NFPA 130 materiaalivaatimukset. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät siitä erittäin tehokkaan ratkaisun kaikentyyppisille joustaville muoviputkille raideliikenteen sovelluksiin. Lisäksi Roxtecin moduuleissa käytettävä EPDM-kumi täyttää kumille korkeimman palonkestävyysluokituksen eli EN 13501-1 -standardin mukaisen "B, S1, d0" -luokituksen: savun muodostuminen on vähäistä tai sitä ei muodostu ollenkaan eikä liekeistä muodostu hiukkasia.

Tutustu Roxtec CRF ‑läpivienteihin – joustaviin kaapeli- ja muoviputkien läpivienteihin tarkoitettuihin all-in-one-tiivistysratkaisuihin.

Tutustu Roxtec RM PPS ‑tiivistemoduuleihin – ne on valmistettu suojaamaan muoviputkien läpivientejä tulipalossa.

Päivitetty: