1. Tietokirjasto
  2. Käyttökohteet
  3. Näin huolehditaan puhdastilojen ja eristyshuoneiden ilmatiiviydestä

Näin huolehditaan puhdastilojen ja eristyshuoneiden ilmatiiviydestä

Näin huolehditaan puhdastilojen ja eristyshuoneiden ilmatiiviydestä

Julkaistu:

Viisi asiaa, joihin on kiinnitettävä huomiota

Harjoitetaanko laitoksessa lääkekehitystä tai virustautien torjuntaa? Jos harjoitetaan, sinun on huolehdittava siitä, että ilmatiiviys on täydellinen ja turvallisuustaso erittäin korkea. 

Sairaaloiden puhdastilojen, teknisesti ja rakenteellisesti suojattujen tilojen, laboratorioiden ja erityshuoneiden suunnittelu ja rakentaminen on erittäin haastavaa. Tässä viisi hyvää neuvoa puhdastilojen hallinnasta ja muista herkistä tehtävistä vastaavalle henkilökunnalle. Tiedot perustuvat ISO 14644-14 -ohjeistukseen. 

1. Oikeat materiaalivalinnat 

Laitteissa käytettävien materiaalityyppien on oltava sileitä, puhdistettavia ja hiukkaspäästöiltään vähäisiä. Käytä ruostumatonta terästä pinnoitetun tai oksidioidun teräksen sijaan, sillä tämä ehkäisee passiivista hiukkasten syntymistä. Vältä aina maalien käyttämistä.

2. Sähköstaattisten ominaisuuksien minimointi 

Materiaalin on oltava sähköstaattisilta ominaisuuksiltaan sellainen, että ilmahiukkaset ja mikro-organismit eivät pääse kiinnittymään laitteiden pintoihin. Jos laitteella ja ilmahiukkasilla on eri sähkövaraus, sähköstaattinen vetovoima voi aiheuttaa hiukkasten kiinnittymisen laitteisiin. Tämä puolestaan synnyttää paino- ja tartuntavoimiin sekä aerodynaamisten voimiin liittyvän riskitekijän. 

3. Siivouksen helpottaminen

Sisäseinien, lattioiden ja kattojen on oltava sileitä eikä niissä saa olla halkeamia tai avosaumoja tiloissa, joissa ensisijaiset pakkausmateriaalit, välituotteet tai irtotavara altistuvat ympäristölle. Pinnoista ei saa irrota pienhiukkasia, mutta toisaalta niiden puhdistaminen ja desinfiointi on pystyttävä toteuttamaan helposti ja tehokkaasti. 

4. Syvennysten välttäminen

Suunnittele putkityöt, valaisimet, tuuletuspisteet ja muut asennuskanavat siten, että syvennyksiä ei tarvita. Syvennykset vaikeuttavat puhdistamista ja ylläpitoa. Jos niitä tarvitaan, niihin pitäisi turvata pääsy tuotantoalueiden ulkopuolelta.

5. Kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistäminen 

Kaapelien ja putkien läpiviennit ovat yleinen yli- tai alipaineisuutta heikentävä vuotoväylä. Ne onkin tiivistettävä, jotta ilmavuotoja ei pääse syntymään ja yli- ja alipainetilojen validointi voidaan turvata.  

Haluatko tarkempaa tietoa laboratorioihin ja puhdastiloihin tarkoitetuista kaapeli- ja putkitiivisteistä? Lue lisää.