1. Tietoja meistä
 2. Kestävä kehitys
 3. Ihmiset
 4. Yhteisöllinen toiminta

Yhteisöllinen toiminta

Haluamme taistella köyhyyttä vastaan rohkaisemalla yrittäjyyteen. Taistelemme esimerkiksi yhdessä voittoa tavoittelemattoman Hand in Hand -järjestön kanssa köyhyyttä vastaan Intian maaseuduilla.

Olemme osallistuneet yhteistyöprojekteihin Kurumbapattyssa (2015–2017) ja Bhilaissa (2018–2020) ja tuemme parhaillaan projektia Mogra Kalanissa Jodhpurin alueella Rajasthanissa. Toimimme sponsorina Hand in Hand -järjestön Village Uplift -ohjelmassa, joka tarjoaa apua akuutteihin ongelmiin ja antaa myös taitoja omatoimiseen ongelmien ratkaisemiseen tulevaisuudessa. Tuemme tässä parannuksia viidellä painopistealueella:

 • Lapsityövoiman ja koulun kesken jättämisen torjuminen.
 • Itseapuryhmät ja mikrorahoitus naisille.
 • Internet-yhteyksien leviämisen ja ruohonjuuritason demokratian edistäminen.
 • Terveyskoulutuksen ja ilmaisten lääkärintarkastusten järjestäminen.
 • Jäte- ja resurssiongelmien ratkaisemiseen tähtäävien ympäristöratkaisujen kehittäminen.
Katso videomme Tamil Nadun Kurumbapatty-kylästä

Positiivinen vaikutus Mogra Kalanissa

Mogra Kalanin kylä koostuu 711 kotitaloudesta, joissa on yhteensä 4 049 asukasta. Heidän elinkeinojaan ovat maatalous sekä eläinten kasvatus ja hoito. Sääolosuhteiden vuoksi maataloutta ei kuitenkaan voida harjoittaa vuoden ympäri, ja köyhyyden vuoksi lapset joutuvat usein töihin koulun sijaan. Nopea kehitys Mogra Kalanissa on ollut sekä hämmästyttävää että rohkaisevaa. Ohjelman kuuden ensimmäisen kuukauden aikana syntyi 40 uutta yritystä ja 40 uutta työpaikkaa sekä 15 uutta itseapuryhmää, joihin osallistui 150 naista. Kymmenet hankkeeseen osallistujat olivat saaneet mikrolainoja perheyrityksilleen.

Lasten tuominen takaisin kouluun

Yksi tavoitteista Mogra Kalanissa on taistella köyhyyttä vastaan yrittäjyyden kautta ja auttaa kyläläisiä kehittämään mahdollisuuksia kestävään tuloon. Toimintaan kuuluu naisten aseman parantaminen itseapuryhmiä muodostamalla sekä koulutukset taitojen kehittämiseksi liiketoiminnan ja kaupan alueilla. Lisäksi joukkotiedotusohjelmat parantavat ihmisten tietoisuutta terveydestä ja puhtaanapidosta sekä antavat paremman käsityksen sosiaalisista oikeuksista ja ihmisoikeuksista. Lapsityövoiman eliminointiohjelma puolestaan auttaa koulutuksellisesti heikommassa asemassa olevia lapsia ja tuo töihin joutuneita lapsia takaisin kouluun.

Hienoja tuloksia ohjelmasta Bhilaissa

Loppuraportissa esiteltiin useita hienoja tuloksia Bhilain ohjelmasta (2018–2020):

 • Naisten aseman parantaminen loi uusia työpaikkoja

Yhteensä 141 naista liittyi kahdentoista itseapuryhmän jäseneksi. Ryhmän jäsenet osallistuivat peruskoulutukseen sekä yrityksen kehittämiskoulutukseen. Monet heistä hyötyivät mikrolainoista, jotka mahdollistivat sijoittamisen esimerkiksi karjaan ja ompelukoneisiin. He myös verkostoituvat saadakseen sosiaalista ja taloudellista pääomaa laajemmassa mittakaavassa.

 • Apua naisten ja lasten ravitsemukseen

Ohjelma auttoi järjestämään lukuisia tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia anemiasta, ravitsemuksesta ja terveydenhoidosta sekä lasten leirejä, diabeteksen seulontaleirejä ja sydän- ja verisuonitautien seulontoja. Se mahdollisti rautalisätablettien jakelun anemiasta kärsiville naisille ja tehokkaan ravintojauheen jakelun alipainoisille lapsille. Tarkan seurannan ansiosta nämä lapset eivät enää olleet alipainoisia tai aliravittuja.

 • Koulutustoimet ja eläinlääkärileirit

Koulutuksia järjestettiin aina liiketoiminnan kehittämisestä ja räätälöimisestä maidontuotantoon, vuohenkasvatukseen ja digitaaliseen lukutaitoon. Sadat ihmiset pääsivät myös osallistumaan ihmisoikeuksia, koulutusoikeuksia ja hallituksen suunnitelmia koskeviin tiedotustilaisuuksiin. Eläinlääkärileirit, joissa hoidettiin 1 602 eläintä, olivat erittäin hyödyllisiä kausittaisten tautien hallinnassa.

"On hienoa nähdä, miten meidän panoksemme vaikuttaa positiivisilla tavoilla suoraan niin monen ihmisen elämään. On myös mahtavaa, että tehdyt toimet ovat tulevaisuuteen tähtääviä ja ovat myös ekologisuuden ja kestävän kehityksen arvojen mukaisia", toteaa Ulrica Malmberg, Roxtecin HR-asioista vastaava varatoimitusjohtaja.

Auditoinnissa kyläläiset antoivat ohjelmalle pistemäärän 94/100, mikä on erinomainen tulos. Hand in Hand India jatkaa Bhilain kylän seurantaa varmistaakseen, että kehitys on kestävää.

Kurumbapattyn saavutukset lukuina

Roxtecin yhteistyöllä Hand in Hand -järjestön kanssa Kurumbapattyssa (2015–2017) saavutettiin seuraavat tulokset:

Koulutus

 • 1 495 ihmistä osallistui lapsityövoiman ongelmista tiedottaviin ohjelmiin. Kylä vahvistettiin "lapsiystävälliseksi" eli lapsityövoiman käyttö on saatu eliminoitua ja kaikki lapset käyvät koulua. 97 lasta, jotka eivät olleet paikalla säännöllisesti tai kokopäiväisesti, palasi kouluun.
 • 165 henkilöä osallistui tietokonekursseille ja paransi näin työnsaantimahdollisuuksiaan.
 • 1 447 ihmistä osallistui kokouksiin, joissa käsiteltiin tiedonsaantioikeuksia ja ruohonjuuritason demokratiaa.

Terveys

 • 3 429 ihmistä osallistui terveystietämystä parantaviin ohjelmiin ja leireihin.
 • 31 WC:tä rakennettiin. Hallitus vastasi jäljellä olevien WC-tilojen rakentamisesta.
 • 22 naisen anemia ja 15 lapsen aliravitsemus saatiin korjattua.

Naisten aseman parantaminen

 • Kaikki itseapuryhmiin osallistuneet 264 naista saivat ohjeistusta yritysten kehittämiseen.
 • 282 perheyritystä perustettiin, monet niistä mikrorahoituslainojen ansiosta. Lainoja eivät myöntäneet sponsorit, vaan Hand in Handin oma mikrorahoituslaitos. Lainat maksetaan usein takaisin kolmessa kuukaudessa, ja niiden takaisinmaksuaste on 99,6 %.
 • 111 keittiöpuutarhaa ja 59 proteiinirikasta rehua karjalle tuottavaa saniaiskasvatusyksikköä rakennettiin.