Käytämme evästeitä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseen ja sivustomme kehittämisessä auttavien tietojen keräämiseen.
Yksityisyys- ja evästetiedot

OK
  1. Keskipisteessä
  2. Roxtecin tiivisteet maanalaiseen käyttöön
  3. Kytkinlaitevikojen torjuminen
  4. Ratkaisu vakaaseen virransyöttöön

Sähköasemaratkaisu vakaaseen virransyöttöön

Sähköasemaratkaisu vakaaseen virransyöttöön

Miten varmistetaan turvallinen ja varma sähkönsiirto? Siihen tarvitaan asiantuntemuksella ja sitoutuneesti suunnitellut innovatiiviset ratkaisut, jotka valitaan jo sähköasemien suunnitteluvaiheessa.

Sähköntuotantolaitoksen ja sähkönkäyttäjien välille tarvitaan laaja sähkön siirto- ja jakelujärjestelmä, jonka kautta sähkö voidaan siirtää luotettavasti. Sähkönsiirtoverkot jaetaan yleensä korkeajänniteverkkoihin ja paikallisiin jakeluverkkoihin. Perinteisesti sähköä syötettiin siirtoverkkoon vain jakelijan puolelta, mutta paikallisten sähköntuotantoratkaisujen yleistyessä sähköä kulkee myös toiseen suuntaan paikallisverkoissa.

Sähköasemien tehtävä

Sähköasemat ovat osa sähkönsiirtojärjestelmää. Jännitteen muunto korkeajännitteisestä matalajännitteiseksi tapahtuu sähköasemissa. Sähköasemien rakentaminen ja käyttöönotto on monivaiheinen projekti, jossa on noudatettava monia erilaisia lakea ja huomioitava sekä paikallisia että kansainvälejä standardeja.   

power-sapei.jpg

Sähköaseman suunnitteluvaiheet

  1. Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmän suunnittelu. 
  2. Sähköaseman pohjapiirroksen suunnittelu. Sähköaseman pohjapiirrosta varten on määritettävä kytkinlaitteiden osien sijainti niiden tehtävän ja niiden välisiin etäisyyksiin liittyvien määräysten mukaisesti. Tätä varten on määritettävä laitteiden sijainti, virtakiskorakenteet, kulkuaukot, putkijohdot ja AC-varavirtajärjestelmä sekä DC-akut, akkulaturi ja muut apujärjestelmät.
  3. Suunnittelutuki luvanhakuprosessille. Tähän sisältyy piirustusten valmistelu tarkistuksia varten, mahdollisiin kunnallisiin lupaprosesseihin osallistuminen sekä melutaso- ja EMC-häiriötutkimusten järjestäminen ja tarvittaessa niiden torjuntakeinojen suunnittelu.
  4. Yhteiskunta- ja rakennesuunnittelu.
  5. Laitteistojen määrittely ja tilaaminen. Päälaitteistojen määrittely on yksi tärkeimmistä tehtävistä sähköaseman suunnittelussa, joten siinä on paljon huomioitavaa.

Vaiheen 5 hallinta

Korkealaatuisten ja kestävien tiivisteiden määrittely ja tilaaminen sähköasemien ulkoa tulevia ja sisäisiä kaapeli- ja putkiläpivientejä varten on vaikea haaste suunnittelijoille ja alihankkijoille. 

Mekaaniset ja modulaariset tiivistysjärjestelmät ovat hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Ne parantavat suorituskykyä ja tehostavat projektin kustannustenhallintaa, aikatauluttamista ja toimitusta. Täysin vesi- ja kaasutiiviit mekaaniset järjestelmät estävät myös hajujen, hyönteisten ja pieneläinten sisäänpääsyn.

Kustannustehokkaat ratkaisut

Modulaaristen tiivistysjärjestelmien käyttö on kustannustehokas ratkaisu heti alusta alkaen. Ne yksinkertaistavat suunnittelua, nopeuttavat asennusta ja vähentävät varasto-, materiaali- ja logistiikkatarpeita. Huoltohenkilökunta pystyy tekemään päivitykset ja ratkaisemaan kaapeleiden tai putkien ennakoimattomat mitoitus-, määrä- ja materiaaliongelmat helposti paikan päällä. Säästöt ovat kiistattomat myös pitkällä aikavälillä: tiivistysjärjestelmä on uudelleenasennettava, mikä auttaa säästämään aikaa ja rahaa sähköaseman käyttöaikana.

Digitaaliset työkalut, kuten verkossa käytettävä tiivisteiden määrityssovellus, auttavat pienentämään kaapelien ja kanavien tiivisteiden valintaan liittyvää riskiä, koska päätökset voidaan tehdä jo suunnitteluvaiheessa kentällä tapahtuvan improvisoinnin sijaan.

Lisätietoja kaapeleiden ja putkien modulaarisista tiivistysjärjestelmistä