Web sitemizin en iyi şekilde çalışması ve sitemizi sizin için geliştirmemize yardımcı olması için çerezler kullanıyoruz.
Gizlilik ve tanımlama bilgileri

  1. Roxtec hakkında
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Davranış kuralları

Güven, dürüstlük ve saygı

Roxtec Davranış Kurallarını Yaşamak.

Misyonumuzun dünya genelinde yalıtımı sağlamak olduğu doğrudur. Roxtec ailesindeki herkesin güçlü bir takım oluşturduğu ve birlikte daha güvenli bir dünya için daha fazlasını yapabileceğimiz de doğrudur.

Roxtec Davranış Kuralları, etik ve çevresel konulara ilişkin konumumuzu açıklığa kavuşturur. Roxtec markasıyla ticari faaliyetlerde bulunan tüm yöneticilerin, çalışanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerin Kurallara saygı duymasını ve Kuralları uygulamasını talep ederiz.

Ayrıca tüm tarafları yasaların gerektirdiğinden daha büyük bir sorumluluk almaya teşvik ediyoruz. Kurallar güven, dürüstlük ve saygıya dayalıdır ve bu broşürdeki on ifadede özetlenmiştir.

Genel kuralımız, tüm tarafların Roxtec Davranış Kuralları'nın yanı sıra ulusal yasalara, endüstri standartlarına ve gereksinimlere uymasıdır.

Aynı konuyu ele alırken çalışanlar için en uygun yönerge geçerli olacaktır. Kültürel farklılıkları dikkate alabiliriz ancak güvenlik ve insan haklarından asla ödün vermeyiz. Ticari ilişkilerde rüşvete asla müsaade etmeyiz. Gereksinimlerimizin ulusal yasaların gereklilikleriyle sınırlı olmayabileceğini unutmayın.

Roxtec International AB, ISO 14001 standardı uyarınca sertifikalıdır. Bu nedenle, tedarikçiler dahil olmak üzere tüm iş ortakları iletilen çevresel talepleri karşılamalıdır.

Şunlara hayır diyoruz:

  • Çocuk işçiler: Çocukların haklarını tanıyoruz. Minimum istihdam yaşı normalde 15'tir.
  • Zorla çalıştırma: Çalışma faaliyeti, ceza tehdidi altında veya borç geri ödeme aracı olarak yapılmamalıdır.
  • Ayrımcılık: Hiç kimse herhangi bir sebepten dolayı tehdit edilemez, istismar edilemez veya ayrımcılığa maruz kalamaz.
  • Disiplin uygulamaları: Tüm personele adil istihdam koşulları sağlarız. Zihinsel veya bedensel cezalandırmayı kabul etmeyiz.
  • Rüşvet ve dolandırıcılık: Ticari ilişkilerde rüşvete veya dolandırıcılığa asla müsaade etmeyiz.

Şunlara evet diyoruz:

  • Sağlık ve güvenlik: Güvenli, temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız. Düzenlilik temel bir kuraldır ve çalışanların güvenliği her zaman bir öncelik olduğundan tüm olası kazaları önlemek için çaba sarf ederiz.
  • Çevre: Faaliyet gösterdiğimiz ülkede yürürlükte olan çevre yasalarına ve yönetmeliklerine uyarız. Enerji kullanımını ve israfı en aza indirir, kimyasalları doğru şekilde kullanırız.

Şunlara saygı duyarız:

İşçi hakları ve örgütlenme özgürlüğü

Roxtec için üreten herkes iş sözleşmesi yapma, sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu iş görüşmesi yapma hakkına sahiptir. Hükümlü, borç karşılığı veya yasa dışı yollarla işçi çalıştırmayız.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri konusunda geçerli yasalara ve endüstri standartlarına uyarız. Fazla mesaiyi tazmin ederiz.

Ücret

Ücretler her zaman en azından yasal veya minimum endüstri standartlarına uygun ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olmalıdır. Tüm çalışanların yıllık izin, hastalık izni ve doğum izni hakkı vardır.