This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Tjänster för säkra genomföringar
  2. Öka din kunskap
  3. Möt vår huvudinspektör

"Kabel- och rörgenomföringar är säkerhetsprodukter"

En påminnelse från huvudinspektör Per Törnström på Roxtec.

"Kabel- och rörgenomföringar är säkerhetsprodukter"

Han har utfört Roxtecs inspektioner av genomföringar över hela världen. Utifrån sin långa erfarenhet sänder Per Törnström ett viktigt meddelande till alla ägare och byggare av marina och havsbaserade enheter: "Kabel- och rörgenomföringar är viktiga för passivt brandskydd. Om de inte är korrekt installerade på nybyggnationer eller under ombyggnation kan en brand spridas och vatten flöda mellan sektioner. Dina tillgångar utsätts för risk i onödan."

Error loading video
Titta på videon med huvudinspektör Per Törnström

Per Törnström spelar en viktig roll i Roxtecs ambition att säkerställa kvaliteten på installation av genomföringar inom marina och havsbaserade verksamheter. Han har sett för många dåligt installerade kabel- och rörtätningar genom åren och är övertygad om vikten av ökad medvetenhet.

"Attityden till genomföringar ändras i det ögonblick som människor inser att vi pratar om och kontrollerar certifierade säkerhetsprodukter. När jag skulle inspektera en serie nya borrningsfartyg fann jag att endast 50 procent av genomföringsinstallationerna var acceptabla. När jag kom tillbaka för att inspektera det fjärde borrningsfartyget var mer än 90 procent riktigt bra."

Dussintals exempel bekräftar att installationskvaliteten förbättras när kunskapen ökar. Ibland är det enda som behövs att någon faktiskt tar ansvar för att kontrollera genomföringarna ombord.

Genomföringar är lika viktiga som branddörrar

Enligt Per Törnström brukar fartygsägare tro att de har sina kabel- och rörgenomföringar under kontroll. Men efter många års förändringar, underhållsarbeten och uppgraderingar är detta sällan fallet. Att glömma att täta ordentligt runt kablar eller rör efter underhåll är som att lämna en branddörr vidöppen. Per Törnström rekommenderar fullständiga inspektioner av genomföringar på nybyggnationer. Och han uppmanar ägare till ombyggda flottor och havsbaserade enheter att låta Roxtec ta en titt på deras kabel- och rörgenomföringar.

Utbildning även för tillsynspersoner

Roxtec erbjuder inte bara installationsträning för installatörer utan även för tillsynspersoner. Yrkesmän på olika nivåer kan därmed lära sig installera tätningar och även verifiera installationskvaliteten.  

"Allt fler fartygsägare accepterar bara installationer som utförs av personal som utbildats av den ursprungliga tillverkaren."

 

Roxtec utför hundratals inspektioner per år. Det är uppenbart att det finns ett behov av bättre kontroll och på vissa äldre fartyg har en stor andel av installationerna visat sig vara felaktiga.

"Roxtecs genomföringar är faktiskt mycket enkla att installera och installera om. Du måste bara se till att du lär dig rätt steg."

Boka ett möte

Din integritet är viktig för oss: