Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Support
  2. Inspektioner & tillsyn
  3. Tillsyn

Tillsyn

Ditt underhållsteam kan lita på vår expertis.

Tillsyn

Vi kan ta ansvar och agera som instruktörer, tekniska experter och tillsynsmän för din underhållspersonal eller de entreprenörer som installerar kabel- och rörgenomföringar.

Du kan fokusera på annat medan vi går in i ditt underhålls- eller reparationsprojekt med vägledning, tekniska råd, spårning, dokumentation och praktiska insatser för att säkra kvaliteten på installationsarbetet. Vi kan ta hand om all tillsyn på plats, vara din medhjälpare i utvalda underökningar eller helt enkelt bistå dig från supportkontoret.

Samarbetspartner

Vi kan också stödja dig genom att ge tyngd åt inspektionsrapporter och genom att kommunicera som experter med entreprenörer och klassificeringssällskap. Vi erbjuder även utbildningar i tillsyn. 

Erbjudande om tillsyn

  • Utbildning för reparations- och underhållspersonal på plats.
  • Råd vid klassificeringsgodkännanden och avvikelser i särskilda fall.
  • Standbyresurs ifall akut behov av genomföringsinspektion uppstår.
  • Support när det gäller avancerad teknik, materialförbrukning och uppskattningar.

Godkänd av:

   

Tjänster för marina och havsbaserade branscher

Kontakta oss

I'm interested in: