Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Roxtecs sätt att jobba
  2. Utvecklar för säkerhet
  3. Testning av dragavlastning för kablar

Testning av dragavlastning för kablar

Verifiering av spänningsavlastning och förankringsprestanda.

Testning av dragavlastning för kablar

Det är mycket viktigt att kablar dragna till elektrisk utrustning eller skåp inte dras ut ur sina ändterminaler. Även en liten olycka kan påverka elsäkerheten och slå ut nödvändig verksamhet.

Error loading video
Testning på Roxtec – dragavlastning i kapslingar

För att garantera högsta möjliga säkerhet testar vi våra genomföringars förmåga att motstå dragkrafter. Standardkraven för att säkra placeringen av en kabel eller ett rör kan omfatta dragavlastning för kablar, spänningsavlastning, förankring eller dragmotstånd och varierar beroende på användningsområde och kabeltyp.

Särskilda krav

Speciallösningar kan ha unika krav som inte omfattas i normer eller standarder. Det finns exempelvis hängande kablar för torn och tunga kablar med expansionsslingor som utövar dragkrafter på tätningar.

För kabelgenomföringssystem av kompressionstyp har kabelns konstruktion stor betydelse. Materialet och texturen på den yttre manteln påverkar friktionen och en kabels kompakthet påverkar kompressionskraften.

Verifiering av prestanda

Dragtester används för att utvärdera draghållfasthet och för att verifiera tätningssystemets prestanda när det utsätts för en yttre kraft.

Här är några vanliga standarder, krav och andra resultat från tester av Roxtecprodukter.

Certifierade klassificeringar

  • ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Kabelförskruvnings- och kabelgenomföringssystem av kompressionstyp ska förhindra ytavlösning för 25 procent av en kraft på 20 gånger kabelns ytterdiameter i mm uttryckt i Newton. Testmetod: Statisk last 6 timmar efter åldringsförfarande. Krav <6 mm ytavlösning.>
  • Nordamerikanska standarder för ledningsrör, ledningar och kabelförskruvningar (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Testmetod: Statisk last 5 minuter. Krav <3,2 mm ytavlösning.>

Yrkad klassificering

Roxtec kabelgenomföringar kan per definition inte certifieras till kabelförskruvningsstandarder såsom EN 50262/A1/A2 och IEC 62444. Interna tester har dock utförts i enlighet med metoderna i dessa standarder. Roxtecprodukter baserade på moduler längre än eller lika med 30 mm uppfyller kabelförankring Typ B och C. Testmetod: Statisk last 5 minuter. Krav <3 mm ytavlösning.>

Täthet vid konstant tryck vid användning under jord där kablar kan böjas eller dras ut. Testmetod: Installation av produkt i hylsa med kablar eller dorn. Verifiering av maximal dragkraft.

Intern testutrustning

Vår egen datoriserade utrustning, Mecmesin MultiTest 50-I (upp till 50 kN), möjliggör både statiska långtidstester och korttidstester (timmar/minuter), dynamiska tester/stötar (sekunder) samt kraftförskjutningstester med diagram som visar den faktiska kraften som krävs för att kabeln ska drabbas av ytavlösning.

Allmänna kommentarer

Vi utför tester efter den vanliga 24 timmar långa sättningstiden i enlighet med gällande installationsanvisningar. Roxtecprodukter används på olika sätt, till ett stort antal användningsområden och med olika typer av kablar så det är omöjligt att ange en exakt siffra på vilken avlastning ett Roxtecsystem kan ge. För en specifik kabel kan exakta värden endast erhållas genom ett test i det avsedda systemet och med avsedd konfigurering.

Kontakta oss

Din integritet är viktig för oss: