Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Om Roxtec
  2. Hållbarhet
  3. Uppförandekod

Förtroende, ärlighet och respekt

Tillämpa Roxtecs uppförandekod.

Det är sant att vår uppgift är att göra världen tätare. Det är också sant att alla vi i Roxtecfamiljen utgör ett starkt team och att vi tillsammans kan göra mer för en säkrare värld.

Roxtecs uppförandekod klargör vår ståndpunkt i etiska frågor och miljöfrågor. Vi kräver att alla chefer, medarbetare, partner och leverantörer som är involverade i affärsverksamhet under varumärket Roxtec respekterar och följer koden.

Vi uppmuntrar även alla parter att ta ett ännu större ansvar än det som krävs enligt lag. Koden baseras på förtroende, ärlighet och respekt och sammanfattas i de tio punkterna i den här foldern.

Vår grundregel är att alla parter ska följa nationella lagar, industristandarder och krav samt Roxtecs uppförandekod.

När samma fråga behandlas ska de riktlinjer som är mest gynnsamma för medarbetarna tillämpas. Vi kan överväga att ta hänsyn till kulturella skillnader, men vi kompromissar aldrig om säkerhet eller mänskliga rättigheter. Vi accepterar inte heller mutor i några affärsrelationer. Observera att våra krav kanske inte är begränsade till kraven enligt nationell lagstiftning.

Roxtec International AB är certifierat enligt standarden ISO 14001. Samtliga partner, inklusive leverantörer, måste därför uppfylla kommunicerade miljökrav.

Vi säger nej till

  • Barnarbete – Vi tror på varje barns rättigheter. Minimiåldern för anställning är normalt 15 år.
  • Tvångsarbete – Arbete ska inte utföras under hot om straff eller för att återbetala en skuld.
  • Diskriminering – Ingen ska bli hotad, misshandlad eller diskriminerad av någon anledning.
  • Disciplinära åtgärder – Vi behandlar alla våra medarbetare på ett värdigt sätt. Vi accepterar varken psykiska eller fysiska bestraffningar.
  • Mutor och bedrägerier – Vi accepterar inte mutor eller bedrägerier i några affärsrelationer.

Vi säger ja till

  • Hälsa och säkerhet – Vi har en säker, ren och hälsosam arbetsmiljö. Ordning och reda är en grundregel, och eftersom medarbetarnas säkerhet alltid prioriteras strävar vi efter att förhindra alla potentiella olyckor.
  • Miljö – Vi följer tillämpliga miljölagar och förordningar i verksamhetslandet. Vi minimerar energianvändning och avfall, och hanterar kemikalier på rätt sätt.

Vi respekterar

Medarbetarnas rättigheter och föreningsfrihet

Alla som arbetar för Roxtec har rätt till ett anställningsavtal, har rätt att bilda och gå med i fackföreningar och har rätt att förhandla kollektivt. Vi accepterar inte att arbetare är kriminella, skuldslavar eller illegala.

Arbetstider

Vi följer gällande lagar och branschstandarder om arbetstider. Vi kompenserar för övertidsarbete.

Lön

Löner ska alltid minst motsvara minimilönen enligt lag eller branschstandarder och vara tillräckliga för att täcka medarbetarnas grundläggande behov. Alla medarbetare beviljas årlig semester, sjukdomsfrånvaro och föräldraledighet.