This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
 1. Om Roxtec
 2. Hållbarhet
 3. Företagets sociala ansvar

Vi gör skillnad

Vi gör skillnad

Eftersom vår målsättning är att göra världen till en säkrare plats har vi en tydlig strategi även för företagets sociala ansvar. Vi är fast beslutna att bekämpa fattigdom genom att uppmuntra entreprenörskap.

Error loading video
Se vår video från Kurumbapatty i Tamil Nadu

En anledning för Roxtec att arbeta med socialt ansvar är att ha en positiv inverkan på samhället med vår verksamhet. Roxtec stödjer lokala initiativ, utbildningsprojekt och idrottsföreningar. Vi har affärsavtal med sociala företag i olika länder för att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i arbetslivet.

Sponsring av byar i Indien

Vi samarbetar även med den ideella organisationen Hand in Hand för att bekämpa fattigdom på den indiska landsbygden. I egenskap av sponsor för organisationens program Village Uplift stödjer vi förbättringar inom fem fokusområden.

 • Motarbeta barnarbete och stödja utbildning för barn som har hoppat av skolan
 • Stödja kvinnor genom självhjälpsgrupper och mikrofinansiering
 • Stödja demokrati på gräsrotsnivå och Internetåtkomst
 • Utbilda i hälsovård och erbjuda kostnadsfria läkarundersökningar
 • Miljövårdslösningar för avfallshantering och resurser

Positiva effekter

Programmet ger hjälp idag och möjligheter till självhjälp i framtiden. Kvinnorna i självhjälpsgrupperna är eniga om hur viktiga deras nya, familjebaserade företag är:
”Livet är mycket bättre nu – särskilt för våra barn.”

Här är några resultat från vårt senaste, tvååriga samarbetsprojekt i Kurumbapatty i Tamil Nadu.

Utbildning

 • 1 495 personer har deltagit i program för att öka medvetenheten om barnarbete. Byn har förklarats ”Barnvänlig”, vilket innebär att allt barnarbete har upphört och att alla barn går i skolan.
 • 165 personer har gått datorkurser och ökat sina möjligheter att få arbete.
 • 1 447 personer har deltagit i möten om rätt till information och demokrati på gräsrotsnivå.

Hälsa

 • 3 429 personer har deltagit i möten och läger för att öka medvetenheten om hälsa.
 • 31 toaletter har byggts. Regeringen kommer att bygga resten av toaletterna.
 • 22 kvinnor till har blivit friska från blodbrist och 15 barn till har sluppit lida av undernäring.

Frigörelse

 • Alla de 264 kvinnorna i självhjälpsgrupperna har deltagit i utbildning om företagsutveckling.
 • 282 familjebaserade företag har grundats, många av dem tack vare mikrofinansieringslån som beviljats av Hand in Hands låneinstitut. Återbetalningsgraden för dessa lån är 99,6 procent.
 • 111 köksträdgårdsenheter och 59 mossbräkenodlingar (proteinrik boskapsföda) har främjats.

”Det är underbart att se hur vårt bidrag används för att direkt möjliggöra en positiv förändring för så många människor. Det är också fantastiskt att aktiviteterna genomförs i ett långsiktigt perspektiv, med ekologi och hållbarhet i åtanke”, säger Ulrica Malmberg, vice VD och personaldirektör på Roxtec.