This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Nyheter
  2. Godkännande från London Underground

Godkännande från London Underground

Godkännande från London Underground
  • Affärsnyheter

Publicerad:
Redigerad:

Roxtecs tätningssystem för kablar, rör och ledningsrör är testat och godkänt av London Underground.

Efter en rigorös process som var utformad för att utmana varje del av systemet för multikabelgenomföring är produkten nu den första i sitt slag som har fått grönt ljus för användning i Londons tunnelbanenät.

Skydd mot flera risker

Roxtecs tätningssystem får en nyckelroll som säkerhetskomponent i London Undergrounds omfattande moderniseringsprogram genom att låta kablar gå mellan separerade utrymmen och skydda människor och infrastruktur mot en mängd faror. Genomföringarna är brandklassade för upp till fyra timmar och kan avskärma ett utrymme från rök, gas, vattenintrång, fukt och damm och samtidigt säkra skydd mot gnagare, vibrationer och utdragning av kablar samt strömstötar och elektromagnetisk puls/störning.

Roxtecs system minskar markant behovet av tid för varje steg i projektprocessen, från konstruktion till inpassning längs rälsen och vidare i samband med underhåll och utbyggnad eftersom reservkapaciteten för nya kablar är inbyggd från start.

Uppfyller kraven

Godkännandet från London Underground anses vara den globala järnvägsbranschens guldstandard. Det kräver att produkter är rigoröst testade för att uppfylla fantastiskt höga krav. Det tog ungefär 18 månader att gå igenom verifieringsprocessen, då Roxtecs testcertifikat för rökdensitet, giftighet, brandfarlighet och syreindex analyserades vid en specialiserad testanläggning för att säkra överensstämmelse med Transport for Londons brandskyddsstandarder.

Vidare genomfördes tester för att medge användningen av Roxtec för upp till 0.25 m2 i tunnlar och upp till 0.9 m2 i stationer - siffror som gör att ett sannerligen förbluffande antal kablar kan tätas effektivt.

Läs mer om Roxtecs lösningar för järnvägsinfrastruktur och rullande materiel.