Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. I fokus
  2. Roxtecs lösningar för ombyggnation

Roxtecs lösningar för ombyggnation

Tätningar som förenklar fartygsreparationer.

Roxtecs lösningar för ombyggnation

Roxtec kabel- och rörgenomföringar hjälper dig att klara typiska utmaningar vid renovering av fartyg. Våra tätningar gör det lätt att utföra reparationsarbeten och uppgraderingar på ett säkert, snabbt och effektivt sätt. Föreställ dig hur mycket tid du kan spara om du inte behöver kapa några kablar, borra några hål eller svetsa runt några rörgenomföringar.

Gör alltihop tätt igen

Kämpar du med exponerade och utslitna eller korroderade genomföringar i däck eller skott?

Vi erbjuder öppningsbara hylsor och genomföringsramar som skruvas ihop för att monteras kring dem och de befintliga kablarna. Med våra lösningar kan du täcka stora håltagningar med ramar som har breda flänsar, eller täcka befintliga installationer med en låda av rostfritt stål. Våra tätningsmoduler ger dessutom reservkapacitet för ytterligare kablar.

Hantera hög kabeldensitet

Riskeras säkerhet och produktivitet på grund av en för stor mängd kablar i samma öppning?

Vi erbjuder genomföringar för tätning av flera kablar på minsta möjliga utrymme. Skapa mer ledigt utrymme genom att använda våra utrymmeseffektiva och strukturerade tätningslösningar. 

Effektiva svetsfria lösningar

Vill du undvika svetsning och medföljande brandrisk?

Om du använder våra svetsfria tätningar behöver du inte stänga av områden, söka tillstånd för heta arbeten eller anlita brandskyddschefer. Fäst tätningarna med skruv eller genom expansion från bara en sida av däcket eller skottet. Gör de förbättringar du behöver och eliminera alla kostnader som hör till svetsning.

Bana väg för plaströr

Har du problem med läckande eller korroderade rör?

Vi erbjuder idealiska lösningar oavsett om du byter ut dem mot nya eller går över till lätta plaströr. Roxtecs tätningslösningar är öppningsbara och tillgängliga för konstruktioner och rör av olika storlek och material.

Minimera driftsstoppen

Vill du undvika driftstopp och begränsa tiden i torrdocka?

Våra tätningar hjälper dig att lösa problem till havs liksom vid arbeten som görs i underhållssyfte eller för att efterleva nya regleringar. Våra genomföringar är konstruerade för att installeras från en sida kring förkopplade kablar och rör och kan öppnas vid behov av förändringar, tillägg och uppgraderingar. Använd Roxtecs tätningar för att förbereda och minska kostnaderna för framtida underhåll och långsiktiga ombyggnadsarbeten.

Kontakta oss

Din integritet är viktig för oss: