This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Framgångshistorier
  2. Spiez Laboratory i Schweiz

Skräddarsydda tätningar som uppfyller de högsta kraven

Skräddarsydda tätningar som uppfyller de högsta kraven

Roxtecs kabel- och rörgenomföringar säkerställer luft-, gas- och vattentäthet i det enda biosäkerhetslaboratoriet med BSL-4-klassificering i Schweiz. Tätningarna uppfyller de mycket höga förväntningarna från Spiez Laboratory.

Biokontrollabbet möjliggör säker hantering och primärdiagnostik av mycket smittsamma mänskliga patogener i riskkategorierna 3 och 4. Andra viktiga områden är analys av misstänkta prover med okänt innehåll, utbildning av experter inom riskkategori 4 och forsknings- och utvecklingsprojekt för nya testmetoder för kända och okända patogener samt för utveckling av nya vacciner.

Roxtec uppfyllde genast våra unika krav och skapade en kundanpassad lösning
Spiez Laboratory

Etablerar nya standarder 

Sådana känsliga aktiviteter kräver extremt hög tätningskvalitet. Utöver detta ville Spiez Laboratory ha moderna lösningar som skulle etablera nya standarder för professionell tätning av ett BSL-4-laboratorium: Det var inga problem för Roxtec att ta fram en speciallösning. Tätningarna används nu i väggar, golv och tak i labbet för att garantera täthet runt inkommande kablar och rör.  

"Roxtec såg till att vi fick en lokal kontakt som stödde oss på ett effektivt, professionellt och direkt sätt", meddelar Spiez Laboratory. 

Effektiva tätningslösningar 

Andra saker som övertygade Spiez Laboratory om att använda Roxtecs tätningar var det enkla installationsförfarandet, den fullständiga dokumentationen och de befintliga certifikaten. De värdesätter också den tekniska prestandan, flexibiliteten och möjligheten att täcka många applikationer med mycket få Roxtectätningar och -komponenter.

Varför välja Roxtec? 

  • Enkelt att hantera och installera
  • Flexibel design med få delar
  • En lösning för många användningsområden 
  • Certifierad prestanda
  • Fullständig dokumentation 

Fakta om projektet

Projektbeskrivning

Tätning av biokontrollaboratorium i Schweiz

Involverade företag

Biosafety Spiez Laboratory Group – ägare

Användningsområden

Kabel- och rörgenomföringar i väggar, golv och tak

Tätningskrav

Brandskydd EI90/EI60, luft- och gastätt, vattentätt

Fler bilder från Spiez Laboratory i Schweiz