This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Framgångshistorier
  2. Genomföringar säkrar hamnens infrastruktur

Genomföringar säkrar hamnens infrastruktur

Genomföringar säkrar hamnens infrastruktur

Roxtecs tätningslösningar säkerställer elsäkerheten i ställverk i projektfas IV för Shanghais djuphavshamn Yangshan – världens största och mest avancerade hamn med automatiserad containerterminal.

Fas IV i den kinesiska hamnen omfattar 2,23 miljoner kvadratmeter. Hamnen har en 2 350 meter lång kustlinje och är en strategisk hubb för byggnationen av Shanghais internationella fraktcenter. Nya tekniker, produkter och material används för att minska driftkostnaderna och öka effektiviteten. Roxtecs system skattas högt bland ägare och konstruktörer och skyddar hamnens ställverk.

Lösning för hög kabeldensitet

Ingenjören Weizhi Chen på CCCC Third Harbor Consultants förklarar varför företaget specificerade Roxtec:
"Traditionellt har vi använt inbyggda rörhylsor för kabelgenomföringar i ställverk, men ett stort antal rörhylsor i väggen påverkar strukturen och kan även leda till att vatten från dikena utanför tränger in i ställverken. Vi löser de här problemen och hanterar ett stort antal kablar med hjälp av Roxtecs tätningar."

Förhindrar saltdimma

Hamnens konstruktion kräver stabilitet och hållbarhet. För att garantera säkerheten i strukturerna är det nödvändigt att hantera den utmaning som den salta miljön på Shengsiöarna utgör. Små saltdimmepartiklar på ytan av elektrisk utrustning kan orsaka korrosion på ledningar. Kabelgenomföringen måste därför vara korrosionsbeständig och hindra saltdimma från att nå utrustning inne i ställverken.
Roxtecs tätningsmoduler och Roxtec GH-ramar av rostfritt stål är utmärkta material för skydd mot korrosion.

Certifikat för prestanda

"Roxtec visade oss alla betydande tester och certifieringar från certifieringsorganet. Det råder ingen tvekan om att Roxtecs produkter har en förstklassig prestanda och skyddskapacitet. Tätningssystemet uppfyller alla våra krav på elsäkerhet. Det är en trygg och intelligent lösning", säger Weizhi Chen.

 

Roxtecs produkter har en förstklassig prestanda och skyddskapacitet.
Weizhi Chen, CCCC Third Harbor Consultants Co., Ltd.

Varför välja Roxtec?

  • Certifierat skydd mot ett flertal risker
  • Support för konstruktion online via Roxtec Transit Designer™
  • Teknisk support på plats under hela projektet
  • Kundanpassade lösningar för olika öppningsstorlekar
  • Inbyggd reservkapacitet för framtida uppgraderingar

Fakta om projektet

Projektbeskrivning

Konstruktion av en hamn med automatiserad containerterminal i Shanghai i Kina

Involverade företag

Shanghai Tongsheng Investment Group Co., Ltd. – ägare, CCCC Third Harbor Consultants Co., Ltd. – konstruktör, China State Construction Harbor Construction Co., Ltd. – entreprenör

Användningsområden

Tätning av 10–90-millimeters ström- och lågströmssystemkablar som går in i ställverk

Tätningskrav

Brandsäkert, vattentätt, gastätt, lufttätt, saltdimmesäkert, barriär mot gnagare, skydd mot korrosion, dragavlastning för kablar