This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Framgångshistorier
  2. Fassmer, Tyskland

Förbättring av varvets standard

Fassmer väljer Roxtecs rörtätningar.

Förbättring av varvets standard

Vad är avgörande vid tätning av rörgenomföringar ombord? Varje tätning måste givetvis ge certifierat skydd, men också vara lätt att använda med ett eller flera rör i olika storlekar samt bidra till att spara utrymme. Därför beslutade Fassmervarvet att inkludera Roxtecs rörtätningar i sin varvsstandard.

"Det är bra att kunna designa och planera en utskärning utan att behöva definiera rörstorlekarna. Under byggnationen går vi in med flera rör genom öppningen och anpassar sedan tätningen till diametrarna. Vi kan till och med lägga till rör senare", säger Alla Klatt, Senior 3D Coordinator på Fassmer Shipbuilding Division.

Error loading video
Se video och intervju från Fassmervarvet

Hon är tydlig med skälen till att hon uppdaterade varvsstandarden för rörgenomföringar med Roxtecs tätningar:  

"Flexibiliteten. Nu kan vi göra ändringar utan att ta bort betong eller borra nya hål som måste fyllas igen."   

Föredragen tätningslösning

Varvsstandarden gäller för alla projekt och följs av alla entreprenörer. Det betyder att varvet ska använda Roxtecs tätningslösningar istället för de vanliga tätningspluggarna eller betongblandningarna i krävande applikationer. Marc Bröker från Fassmervarvets mekaniska avdelning menar att Roxtecs design är renare och att den möjliggör installation av rör närmare varandra. Den gör det också enkelt att lägga till rör vid behov.

"Vi behöver bara öppna, lägga till ett rör och stänga igen genomföringen. Dessutom behöver vi bara tillgång till ena sidan av däcket eller skottet för installationen och inte båda, som med pluggar eller betong." 

Inget behov av heta arbeten 

Fassmer använder Roxtecs rörtätningar och kabelgenomföringar ombord på fartyg som de bygger för att säkerställa skydd mot brand, gas och vatten samt för att minska buller och vibrationer. Roxtec SPM™ för tätning av enstaka metallrör utan svetsning har visat sig vara en riktig gamechanger när det gäller installation och tätning av rör i byggfaser och i områden där heta arbeten är uteslutet.   

"Nu kan vi enkelt installera ett nytt rör i ett sent skede, även på fartyg som drivs med flytande naturgas", säger Marc Bröker. 

Roxtecs rörtätningar ingår nu i vår varvsstandard.
Alla Klatt, Senior 3D Coordinator på Fassmer Shipyard Division

Varför välja Roxtec? 

  • Certifierat skydd
  • Utrymmeseffektiv tätning
  • Svetsfria tätningslösningar
  • Dämpar buller och vibrationer
  • Flexibilitet för kablar och rör av olika storlekar 

Fakta om projektet

Projektbeskrivning

Fartygsbyggnation i Berne i Tyskland

Användningsområden

Tätning av kabel- och rörgenomföringar i däck och skott

Tätningskrav

Brandskydd, Gastätt, Vattentätt

Roxtecprodukter

Roxtec S-genomföringar, Roxtec SPM™-tätningar och anpassade Roxtec H-tätningar

Involverade företag

Fassmervarvet – konstruktion, byggnation och installation