This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Din bransch
  2. Infrastruktur
  3. Datacenter
  4. Skydda dina datacenter mot brand och vatten

Skydda dina datacenter mot brand och vatten

Välj en säker plats och specificera skräddarsydda tätningslösningar.

Skydda dina datacenter mot brand och vatten

I en värld där regeringar, banker och sjukhus förlitar sig på datateknik måste serverhallarna alltid vara i drift. Driftstopp är inget alternativ när kontinuerlig drift krävs för kritiska funktioner i vårt samhälle. Datacenter måste därför klara vatten och brand, och spara energi.

Innan du bygger ett datacenter är det viktigt att du väljer rätt plats. Under denna process ska du utvärdera risken för extremt väder och översvämningar. Historiska data och förutspådda trender hjälper dig att identifiera områden som riskerar att drabbas av naturkatastrofer, men kom ihåg att översvämningar kan inträffa utanför en översvämningszon och under måttliga nederbördsperioder samt att grundvattennivåerna kan bli ett problem.

Även om den elektriska och elektroniska utrustningen är på marknivå är den ofta ansluten och drivs via fiberoptik och kablar som kommer in under marken. Distribution under jord är dock inte riskfri. Kanaler, valv och diken kan fyllas med vatten och bli en väg för inträngande fukt.

Vattentätt från jord till tak

Vatten och fukt kan orsaka omedelbara problem som kortslutningar och partiell urladdning. Långtidseffekter kan vara isoleringsskador, korrosion och fel på utrustningen. I stället för att försöka lösa vattenproblem med silikon eller skum när skadan redan har skett bör du installera mekaniska tätningslösningar som är skräddarsydda för kanaler under jord redan från början. Dessa tätningslösningar består vanligtvis av komprimerat gummi som ger en vattentät tätning som skyddar mot högt vattentryck under många år framöver. Tätning av kanaler för strömförsörjning och fiber under jord kan vara en av de mest effektiva och kostnadseffektiva metoderna för att skydda kritisk infrastruktur mot vatten och fukt. 

Du bör också använda effektiva mekaniska tätningar för att optimera vattentätheten ovan mark. Installera lösningar baserade på komprimerat gummi i öppningar för kablar och rör i ytterväggar och tak där det är hög risk för vatteninträngning vid kraftig nederbörd.

Brandsäkert och lufttätt ovan mark

Se till att lösningarna du använder ovan mark är brandklassade för att ge certifierat skydd. Kontrollera att de tätningar du väljer för öppningar för kabel även förhindrar luftläckage så att du kan både spara energi och säkra driften. Installation av ett lufttätt tätningssystem möjliggör hållbar användning av luftkonditionerings- och kylsystemen. Du kan styra klimatet i anläggningen, eliminera risker och sänka dina energikostnader.

Utforska Roxtec – en leverantör av tätningslösningar som kan hjälpa dig att skydda datacenter mot flera risker.

För mer information, läs tätningsexperten Jason Hoods artikel om skydd mot vatten i datacenter.