This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Din bransch
  2. Infrastruktur
  3. Datacenter
  4. Så här skyddar du datacenter mot översvämningar

Så här skyddar du datacenter mot översvämningar

Vidta tre smarta skyddsåtgärder för att förhindra driftstopp.

Så här skyddar du datacenter mot översvämningar

Extrema väderförhållanden och stigande havsnivåer är ett växande hot mot kritisk infrastruktur för kommunikation, och hundratals datacenter runt om i världen behöver nu skydd mot vatteninträngning och översvämning. Det är viktigt att upprätthålla driftsäkerheten och minska risken för driftstopp.

Driftstopp är kostsamma för ägare och operatörer: ett driftstopp på ett datacenter kostar i genomsnitt 740 357 dollar. En av de vanligaste orsakerna till driftstopp är väderförhållandena. 

Översvämningar orsakar driftstopp  

Naturkatastrofer med översvämningar orsakar enorma ekonomiska förluster. Skrämmande exempel är orkanen Sandy som orsakade driftstopp i datacenter i New York i USA 2012 och den extrema nederbörden som ledde till ett driftstopp i kommunikationsanläggningarna i Leeds i Storbritannien 2015. I båda fallen tog det dagar att återhämta sig. Även under mindre extrema förhållanden kan vatten orsaka fel som påverkar affärsverksamheten. 

datacenter_cloud_750_v2.gif

Skrämmande framtidsprognoser

Fler översvämningar vid kuster och floder samt kraftig nederbörd förväntas skada nyckeltillgångar som kablar, master, pyloner, datacenter, telefonväxlar, basstationer och kopplingscenter. Det finns prognoser som säger att 235 datacenter kommer att påverkas av den stigande havsnivån redan 2030. 

Tätning är lösningen

Vad kan du göra för att skydda den kritiska infrastrukturen? Jason Hood, Global Infrastructure Segment Manager på tätningsspecialisten Roxtec, har ett tydligt svar som består av tre skyddande åtgärder: 

  1. Säkerställ rätt plats från början. Bygg datacentret i ett lågriskområde med minimal risk för hög grundvattennivå eller långsiktig påverkan från fukt.
  2. Konstruera för att skydda hela anläggningen. Det är avgörande att skydda all utrustning, inklusive generatorer, ställverk och fibernätverk, mot risken för fukt och partiell urladdning.
  3. Använd effektiva tätningslösningar. Använd bästa praxis när du tätar alla öppningar, till exempel för kablar och rör.

Vill du veta mer? Läs tätningsexperten Jason Hoods artikel “Water Mitigation in Data Centers. Preparing for Natural Distasters and Climate Change” och lär dig att förhindra driftstopp.