Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie naszej witryny oraz zbierać informacje, które pomogą nam ją ulepszać.
Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

OK
  1. Serwis i wsparcie techniczne
  2. Inspekcje i nadzór
  3. Inspekcje

Inspekcje

W celu uzyskania całościowej kontroli.

Inspekcje

Częste modyfikacje i modernizacje, w których montuje się nowe urządzenia, kable i rury, mogą znacząco wpływać na cechy użytkowe przepustów. Równie szkodliwe może być oddziaływanie agresywnego środowiska i zmęczenie materiału.

Nasz doświadczony zespół wykonuje lokalne inspekcje wizualne przepustów kablowych i rurowych. Celem tych kontroli jest sprawdzenie, czy uszczelnienia przejść spełniają wymogi bezpieczeństwa określone przez towarzystwa klasyfikacyjne. Inspekcja może obejmować wszystkie przepusty lub tylko wybrany krytyczny obszar.

Usługi związane z inspekcjami

  • Pełna inspekcja konserwacyjna
  • Inspekcja newralgicznego obszaru lub częściowa
  • Inspekcja nowej instalacji
  • Kontrola izolacji przepustów zgodnie ze świadectwami klas i homologacjami

Usystematyzowana dokumentacja

Raport z inspekcji wizualnej zawiera znormalizowaną dokumentację i szczegółowe protokoły spełniające wymagania właścicieli i towarzystw klasyfikacyjnych. Przedstawiamy również zalecenia czynności konserwacyjnych oraz listę koniecznych zmian lub działań naprawczych uszeregowanych według priorytetu.

Identyfikator przepustu ułatwiający monitorowanie

Aby pomóc Wam identyfikować wszystkie przepusty i śledzić ich historię, możemy je oznaczyć. Ta prosta procedura z rejestracją umiejscowienia ułatwia monitorowanie wprowadzanych zmian oraz planowanie przyszłych działań dla każdego przepustu.

Zatwierdził(a):

   

Kontakt

I'm interested in: